wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 13 lutego 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

13 lutego 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 13 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, a jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:  Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku mł.bryg. Dariusz Stasiak  i Wójt Gminy Kawęczyn  Jan Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta – Artura Łakomego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Maciej Adamczyk, Robert Maćczak i Radosław Pawlaczyk. W zebraniu na  39 członków czynnych uczestniczyło 20 członków oraz na 2 członków wspierających uczestniczył 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jan Adamczyk, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik. W wolnych wnioskach i  dyskusji poruszono tematy związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku strażnicy oraz likwidacji krytego zbiornika znajdującego się na posesji Ryszarda Augustyniaka. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl