środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 29 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W MILEJOWIE

29 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W MILEJOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę, dnia 29 stycznia 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Włodzimierz Filipczak, który powitał przybyłych gości i członków jednostki. Zebranie obsługiwali: z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiceprezes Wiesław Tomczak i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński, a Komendy Powiatowej PSP  w Turku st.kpt. Wojciech Pasik z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego. W Walnym Zebraniu uczestniczył również były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski. Zebranie prowadzili wybrani przez Walne Zebranie: Przewodniczący Zebrania Jarosław Król, Protokolant Kamila Walczak oraz Komisja Uchwał i Wniosków. Jej skład to: Przewodniczący Jan Jasiak, Sekretarz Zbigniew Nerka i Członek Komisji Dariusz Karolak. W zebraniu na 74 członków czynnych uczestniczyło 52 członków, na 6 członków honorowych -  3 członów oraz na 16 członków MDP – 4 członków. Sprawozdania za okres sprawozdawczy oraz plany na 2011 rok przedstawili: sprawozdanie z działalności – Wiceprezes Jarosław Król, sprawozdanie finansowe – Skarbnik Krzysztof Tomczyk, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Sekretarz Mariusz Adamus, a plan działalności i plan budżetu – Skarbnik Krzysztof Tomczyk. Po złożonych sprawozdaniach Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Następnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiesław Tomczak przedstawił realizację zadań i budżetu za 2010 rok, zamierzenia i budżet na 2011 rok oraz omówił sprawy związane z wyborami nowych władz OSP. Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Włodzimierza Filipczaka. Podziękowania i list na ręce Prezesa Zarządu Włodzimierza Filipczaka przekazał też w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Wybory nowych władz na kadencję 2011-2016 oraz delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie odbyły się w głosowaniu jawnym. Dotychczasowego Wiceprezesa-Naczelnika Pawła Nowaka zastąpił  Marcin Jasiak, a Kronikarza Daniela Piąstkę – Jan Jasiak. Wybrano również Zastępcę Naczelnika, którym został Dariusz Błaszczyk, a w związku z tym nie ma Członka Zarządu. Skład Komisji Rewizyjnej został zmniejszony do czterech osób Dotychczasowego Przewodniczącego Jana Misiaka zastąpił Bogumił Laskowski - dotychczasowy Wiceprzewodniczący, a jego miejsce zajął dotychczasowy Sekretarz Mariusz Adamus. Pozostały skład Komisji stanowią nowe osoby: Sekretarzem został Tomasz Tyrakowski, a Członkiem Komisji Sławomir Marciniak. Składy przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Włodzimierz Filipczak
2. Wiceprezes-Naczelnik – Marcin Jasiak
3. Wiceprezes – ks. Antoni Janicki
4. Wiceprezes – Jarosław Król
5. Zastępca Naczelnika – Dariusz Błaszczyk
6. Sekretarz – Kamila Walczak
7. Skarbnik – Krzysztof Tomczyk
8. Kronikarz – Jan Jasiak
9. Gospodarz – Roman Kwaśniewski
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Bogumił Laskowski
2. Wiceprzewodniczący – Mariusz Adamus
3. Sekretarz – Tomasz Tyrakowski
4. Członek Komisji – Sławomir Marciniak
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Ks. Antoni Janicki – Wiceprezes
2. Stanisław Urbaniak – Członek OSP
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Włodzimierz Filipczak – Prezes
2. Marcin Jasiak – Wiceprezes-Naczelnik
3. Ks. Antoni Janicki – Wiceprezes
4. Kamila Walczak – Sekretarz
5. Stanisław Urbaniak – Członek OSP
6. Bogumił Laskowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście. Zebranie zakończyło się przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2011 rok oraz przyjęciem uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl