niedziela, 22 maja 2022r. Imienieny Julii i Heleny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 27 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

27 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 27 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w osobach:  Prezes Jarosław Pasik, Wiceprezes Jan Adamczyk i Członek Prezydium Henryk Antczak. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski i Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Jasiak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Jarosława Króla, na protokolanta - Marcina Mazurka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Michał Adamus, Krzysztof Kowalczyk i Krzysztof Kwaśniewski.  W zebraniu na stan 74 członków czynnych uczestniczyło 37 członków i na 6 członków honorowych uczestniczył  1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jan Jasiak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Krzysztof Tomczyk, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Bogumił Laskowski, a projekt planu działalności przedstawił Wiceprezes ks. Antoni Janicki. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok, podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz wybrało do składu Zarządu Rafała Leśniaka na funkcję Wiceprezesa-Naczelnika w związku ze złożoną rezygnacją przez Marcina Jasiaka i Marcina Mazurka na funkcję Sekretarza w związku ze złożoną rezygnacją przez Kamilę Walczak.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl