wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 24 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

24 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 24 stycznia 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach:  Wiceprezes Jan Adamczyk i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Włodzimierz Filipczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Jarosława Króla,  na protokolanta -  Kamilę Walczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Jan Jasiak, Krzysztof Kowalczyk i Wojciech Urbaniak.  W zebraniu na 72 członków czynnych uczestniczyło 38 członków, na 6 członków honorowych uczestniczyło 4 członków, na 5 członków wspierających uczestniczyło 3 członków i na 18 członków MDP uczestniczyło 8 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Jarosław Król, sprawozdanie finansowe przedstawił będący do dnia 20 stycznia 2009 roku Skarbnikiem Janusz Skurka, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Bogumił Laskowski, a plan działalności i plan finansowy na 2009 rok przedstawił Wiceprezes Jarosław Król. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. W dyskusji poruszono sprawy zakupu nowszego samochodu, zakupu nagłośnienia, kierowców samochodu pożarniczego i kwoty dotacji z Urzędu Gminy w Kawęczynie. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 r. oraz podjęło uchwały: w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz zatwierdzającej zmiany w składzie zarządu OSP - dotychczasowy Sekretarz Jarosław Król został III Wiceprezesem, funkcję Sekretarza objęła dotychczasowa Zastępca Naczelnika Kamila Walczak, funkcję Skarbnika objął dotychczasowy Członek Zarządu Krzysztof Tomczyk, dotychczasowy Skarbnik Janusz Skurka został Członkiem Zarządu, natomiast w obecnym składzie Zarządu nie ma Zastępcy Naczelnika.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl