wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 23 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

23 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 23 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w osobach:  Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Członek Prezydium Adrian Kwinciak. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski, kpt. Artur Pietroń z Komendy Powiatowej PSP w Turku i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński.  Otwarcia zebrania dokonał Prezes Włodzimierz Filipczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Jarosława Króla,  na protokolanta -  Kamilę Walczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Jan Jasiak, Piotr Krotowski i Andrzej Nowak.  W zebraniu na   72 członków czynnych uczestniczyło 44 członków, na 6 członków honorowych uczestniczyło  2 członków i na  18 członków MDP uczestniczyło  3 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Jarosław Król, sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Krzysztof Tomczyk, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Mariusz Adamus, a  plan działalności i  plan finansowy na 2010 rok przedstawił Wiceprezes Jarosław Król. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W dyskusji poruszono sprawy zakupu nagłośnienia, remontu pompy ręcznej i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektów. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl