czwartek, 26 maja 2022r. Imienieny Filipa i Pauliny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 20 stycznia 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

20 stycznia 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE
  
      W dniu 20 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli:  Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie  Wiesław Tomczak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jacek Pawlak. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku mł.bryg. Robert Bącała . Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Nowak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Stanisława Urbaniaka,  na protokolanta -  Kamilę Walczak.Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Karolina Laskowska. Zbigniew Nerka i Piotr Papierski.  W zebraniu na 104 członków czynnych uczestniczyło 48 członków, na 6 członków honorowych uczestniczyło 2 członków, na 5 członków wspierających uczestniczył 1 członek i na 31 członków MDP uczestniczyło 11 członków. Sprawozdanie z działalności i plan działalności przedstawił Prezes Jan Nowak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Janusz Skurka, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący  Bogumił Laskowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl