środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 2 maja 2007 r. - NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE OSP W MILEJOWIE

2 maja 2007 r. - NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE OSP W MILEJOWIE

 
 
UZUPEŁNIONO SKŁAD ZARZĄDU
 
      W dniu 2 maja 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Zebranie było poświęcone uzupełnieniu składu Zarządu po złożonej w dniu 2 marca 2007 roku rezygnacji Prezesa Jana Nowaka. W Walnym Zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk. Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został Jarosław Król, na protokolanta - Kamila Walczak. Do Zarządu przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na kandydowanie zgłoszona została kandydatura Kamili Walczak. W wyniku jawnego głosowania przy jednym głosie przeciwnym Kamila Walczak została wybrana do składu Zarządu OSP w Milejowie. W przerwie obrad odbyło się posiedzenie uzupełnionego składu Zarządu, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk poświęcone ukonstytuowaniu się Zarządu. Prezesem Zarządu został wybrany dotychczasowy Zastępca Naczelnika Włodzimierz Filipczak , a funkcję Zastępcy Naczelnika objęła Kamila Walczak. Skład Zarządu został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Na tym zebranie zostało zakończone.
 
                                                                                                                                Z.T. 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl