wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 2 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

2 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 2 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużył Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie  Grzegorz Dzikowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Włodzimierz Filipczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Stanisława Urbaniaka,  na protokolanta -  Kamilę Walczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Jan Jasiak, Jan Podkowski i Piotr Papierski.  W zebraniu na 103 członków czynnych uczestniczyło 52 członków, na 6 członków honorowych uczestniczyło 3 członków, na 5 członków wspierających uczestniczyło 2 członków i na 25 członków MDP uczestniczyło 14 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Włodzimierz Filipczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Janusz Skurka, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Sekretarz Mariusz Adamus. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007 przy 52 głosach za i 1 przeciwnym. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. oraz podjęło uchwały w sprawach: działalności organizacyjno-programowej i zmian w statucie OSP.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl