środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 18 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

18 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MILEJOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 18 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w osobach:  Prezes Jarosław Pasik i Członek Prezydium Krzysztof Śledź. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku.  Otwarcia zebrania dokonał Wiceprezes ks. Antoni Janicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Jarosława Króla,  na protokolanta -  Kamilę Walczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Zbigniew Nerka, Piotr Papierski i Dominik Szajrych.  W zebraniu na   74 członków czynnych uczestniczyło 44 członków i na 6 członków wspierających uczestniczył  1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes ks. Antoni Janicki, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Krzysztof Tomczyk, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Bogumił Laskowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. W dyskusji poruszono sprawy naprawy gaśnicy „sikawki” ręcznej, wyboru do Zarządu osoby, która obecnie nie mieszka w Milejowie oraz zagospodarowania lokalu po klubie sportowym. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok oraz podjęło uchwały w sprawach: działalności organizacyjno-programowej, odwołania Włodzimierza Filipczaka ze składu Zarządu oraz powołania Zbigniewa Nerki do składu Zarządu.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl