wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 9 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

9 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 9 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużył Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Grzegorz Dzikowski. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Zebranie otworzył  Prezes Wiesław Tomczak. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Kazimierza Kaczmarka,  na protokolanta - Jacka Pawlaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Marcin Chrostek, Karol Rosiak i Mariusz Tomczak. W zebraniu na 36 członków czynnych uczestniczyło 17 członków oraz na 2 członków honorowych -  1 członek. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Wiesław Tomczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tadeusz Rosiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Paweł Iwaniak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl