wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 8 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W MARIANOWIE

8 stycznia 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W MARIANOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę 8 stycznia 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. Zebranie otworzył i powitał przybyłych gości oraz członków OSP Prezes Zarządu Wiesław Tomczak. W zebraniu uczestniczyli reprezentujący Prezydium Zarządu i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Wiceprezes Jan Adamczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, Członek Prezydium   ks. Antoni Janicki i Członek Zarządu Jarosław Król. Władze samorządowe reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Następnie Walne Zebranie wybrało Przewodniczącego Zebrania w osobie Kazimierza Kaczmarka, Protokolanta w osobie Jacka Pawlaka oraz Komisji Uchwał i Wniosków, której skład po ukonstytuowaniu się był następujący: Przewodniczący Marcin Heresztyn, Sekretarz Mariusz Tomczak i Członek Komisji Karol Rosiak. W zebraniu na 34 członków czynnych uczestniczyło 20 członków oraz na 2 członków honorowych -  1 członek. Sprawozdania przedstawili: sprawozdanie z działalności – Prezes Zarządu Wiesław Tomczak, sprawozdanie finansowe – Skarbnik Tadeusz Rosiak oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Sekretarz Komisji Marcin Heresztyn. Projekt planu działalności i planu finansowego na 2011 rok przedstawił Naczelnik Józef Rosiakowski. Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komsji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie w głosowaniu jawnym absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jan Adamczyk przedstawił działalność Zarządu w minionym roku i kadencji, przedstawił zamierzenia i budżet na rok 2011 oraz omówił sprawy proceduralne związane z wyborami Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016, a także Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Wiesława Tomczaka. Podziękowania i list na ręce Prezesa Zarządu Wiesława Tomczaka przekazał też w imieniu Samorządu Gminy Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. W następnej kolejności w głosowaniach jawnych odbyły się wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016 oraz Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Dotychczasowego Wiceprezesa-Naczelnika Józefa Rosiakowskiego zastąpił Marcin Heresztyn – dotychczasowy Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Gospodarza Zdzisława Jasiaka zastąpił Zdzisław Filipiak – dotychczasowy Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wybrano jednego Członka Zarządu, którym został dotychczasowy Członek Komisji Rewizyjnej Tomasz Kustosz. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pawła Iwaniaka zastąpił Józef Rosiakowski – dotychczasowy Wiceprezes-Naczelnik, natomiast Paweł Iwaniak został Sekretarzem Komisji. Pozostałe trzy osoby w składzie Komisji są osobami nowymi we władzach OSP. Składy przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Wiesław Tomczak
2. Wiceprezes-Naczelnik – Marcin Heresztyn
3. Wiceprezes – Kazimierz Kowalski
4. Zastępca Naczelnika – Kazimierz Kaczmarek
5. Sekretarz – Mariusz Tomczak
6. Skarbnik – Tadeusz Rosiak
7. Gospodarz – Zdzisław Filipiak
8. Członek Zarządu – Tomasz Kustosz
9. Członek Zarządu – Karol Rosiak
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Józef Rosiakowski
2. Wiceprzewodniczący – Adam Pacześny
3. Sekretarz – Paweł Iwaniak
4. Członek Komisji – Władysław Jasiak
5. Członek Komisji – Krzysztof Stefaniak
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Wiesław Tomczak – Prezes
2. Marcin Heresztyn – Wiceprezes-Naczelnik
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Wiesław Tomczak – Prezes
2.  Marcin Heresztyn – Wiceprezes-Naczelnik
3. Kazimierz Kowalski - Wiceprezes
4. Jacek Pawlak – Członek OSP
W kolejnym punkcie głos zabierali obsługujący Walne Zebranie oraz osoby zaproszone.  Zebranie zakończyło się podjęciem uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
 
                                                                                             Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl