wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 12 stycznia 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

12 stycznia 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 12 stycznia 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w  osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk i Członek Prezydium, a jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wiesław Tomczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Kazimierza Kaczmarka,  na protokolanta - Jacka Pawlaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Mariusz Tomczak, Karol Rosiak i Mateusz Pacześny. W zebraniu na 34 członków czynnych uczestniczyło 23 członków oraz na 2 członków honorowych -  2 członków. Sprawozdanie z działalności  przedstawił Prezes Wiesław Tomczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tadeusz Rosiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Paweł Iwaniak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy zmian w statucie jednostki, remontu strażnicy oraz przedstawiono propozycję zorganizowania gminnych dożynek. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. oraz podjęło uchwały  w sprawie: zmian w statucie jednostki i działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl