wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 10 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

10 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W MARIANOWIE

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 10 stycznia 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie Krzysztof Dytwiński. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary ks. Antoni Janicki. Zebranie otworzył Prezes Wiesław Tomczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Kazimierza Kaczmarka,  na protokolanta - Jacka Pawlaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Tomasz Kustosz , Karol Rosiak i Mariusz Tomczak. W zebraniu na 36 członków czynnych uczestniczyło 25 członków oraz na 2 członków honorowych -  1 członek. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Wiesław Tomczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tadeusz Rosiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Paweł Iwaniak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy: wystawienia drugiego kierowcy i uzyskania przez niego świadectwa kwalifikacyjnego, remontu strażnicy w zakresie wymiany okien, konserwacji dachu  i wykonaniu podciągu w garażu oraz przedstawiono propozycję zorganizowania gminnych dożynek w 2009 roku. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 rok oraz podjęło uchwałę  w sprawie działalności organizacyjno-programowej .
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl