niedziela, 22 maja 2022r. Imienieny Julii i Heleny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 9 lutego 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

9 lutego 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
 
W dniu 9 lutego 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak oraz Członkowie Prezydium: Henryk Antczak i ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.:  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku bryg. Dariusz Stasiak, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński oraz Proboszcz Parafii Kowale Pańskie ks. Roman Kowszewicz. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Sylwester Górnicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano  Józefa Ochockiego,  na protokolanta - Jana Gibasiewicza. W zebraniu na 93 członków czynnych uczestniczyło 63 członków, na 1 członka honorowego uczestniczył 1 członek i na 2 członków wspierających - 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Sylwester Górnicki, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tomasz Dytwiński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Andrzej Małolepszy. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok, podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej i przyjęcia nowego statutu OSP oraz dokonało zmian w składzie Zarządu: dotychczasowy Gospodarz Franciszek Górnicki został Członkiem Zarządu, dotychczasowy Członek Zarządu Krzysztof Brudło został Gospodarzem, a w miejsce dotychczasowego Kronikarza Bernarda Budy wybrany został Zbigniew Muchała.
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl