wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 9 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

9 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 
 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 9 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Edward Michalak i Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Turku Arkadiusz Janaszkiewicz.  Otwarcia zebrania dokonał Prezes Sylwester Górnicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano  Tadeusza Krupińskiego,  na protokolanta - Jana Gibasiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Tadeusz Gośliński, Edmund Jacek i Stanisław Pawlaczyk. W zebraniu na 69 członków czynnych uczestniczyło 55 członków oraz na 2 członków honorowych - 2 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Andrzej Papierkowski, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Naczelnik January Mikołajczyk, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Ochocki. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007 stosunkiem głosów: 54 głosy za  oraz 3 głosy wstrzymujące się. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl