wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 25 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

25 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 
 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
 
   
       W dniu 25 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich. Było to już ostatnie zebranie, kończące kampanię sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach OSP na terenie gminy Kawęczyn. Zebranie otworzył witając zebranych Prezes Sylwester Górnicki. Z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Walne Zebranie obsługiwali: Prezes Zenon Tomczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, Członek Prezydium ks. Antoni Janicki (Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego) i Członek Prezydium Jan Adamczyk. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, asp.sztab. Mirosław Ratyński z Komendy Powiatowej PSP w Turku, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Edward Michalak, Kierownik Przedstawicielstwa TUiR "WARTA" SA w Turku Edward Krawczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich Magdalena Wiatrowska, Radni Rady Powiatu Tureckiego i Rady Gminy Kawęczyn z terenu działania jednostki, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz sołtysi. Przewodniczącym Walnego Zebrania był Tadeusz Krupiński, protokołował Jan Gibasiewicz, a skład Komisji Uchwał i Wniosków stanowili: Przewodniczący Ryszard Bartosik oraz Członkowie Edmund Jacek i Józef Ochocki. Sprawozdania i plany przedstawili: sprawozdanie z działalności - Prezes Sylwester Górnicki, sprawozdanie finansowe - Skarbnik Zenon Glapiński, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Tadeusz Gośliński, plan działalności - Sekretarz Tadeusz Krupiński i plan finansowy - Skarbnik Zenon Glapiński. Po przedstawionych sprawozdaniach i planach oraz krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie w głosowaniu jawnym absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie po krótkim wprowadzeniu przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka odbyły się w głosowaniu jawnym wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, których składy przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD OSP
1. Prezes  -  Sylwester Górnicki
2. Naczelnik  -  January Mikołajczyk
3. Wiceprezes  -  Andrzej Papierkowski
4. Zastępca Naczelnika  -  Jan Gośliński
5. Sekretarz  -  Tadeusz Krupiński
6. Skarbnik  -  Zenon Glapiński
7. Gospodarz  -  Franciszek Górnicki
 
KOMISJA REWIZYJNA OSP 
1. Przewodniczący  -  Józef Ochocki
2. Wiceprzewodniczący  -  Andrzej Jaworski
3. Sekretarz  -  Krystian Krawczyk
 
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Sylwester Górnicki  -  Prezes
2. January Mikołajczyk  -  Naczelnik
 
DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Sylwester Górnicki  -  Prezes
2. January Mikołajczyk  -  Naczelnik
3. Andrzej Papierkowski  -  Wiceprezes
4. Jan Gośliński  -  Zastępca Naczelnika
5. Tadeusz Krupiński  -  Sekretarz
6. Zenon Glapiński  -  Skarbnik
7. Franciszek Górnicki  - Gospodarz
 
Zebranie zakończyło przyjęcie uchwał przez Walne Zebranie i wystąpienia zaproszonych gości.
 
 
                                                                                           Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl