wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 19 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

19 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę, dnia 19 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich. Zebranie otworzył witając zebranych Prezes Zarządu Sylwester Górnicki. Z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Walne Zebranie obsługiwali: Wiceprezes Jan Adamczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku bryg. Dariusz Stasiak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, Kierownik Przedstawicielstwa TUiR "WARTA" SA w Turku Edward Krawczyk, Radni Rady Powiatu Tureckiego i Rady Gminy Kawęczyn z terenu działania jednostki oraz sołtysi. Przewodniczącym Walnego Zebrania był Andrzej Małolepszy, protokołował Jan Gibasiewicz, a skład Komisji Uchwał i Wniosków stanowili: Przewodniczący Ryszard Bartosik, Sekretarz Bogumił Tomczyk i Członek Komisji Marek Jasiak. W zebraniu na 74 członków czynnych uczestniczyło 62 członków, na 1 członka honorowego – 1 członek oraz na 2 członków wspierających – 1 członek. Sprawozdania i plany przedstawili: sprawozdanie z działalności – Prezes Zarządu Sylwester Górnicki, sprawozdanie i projekt planu finansowego – Gospodarz Franciszek Górnicki, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Józef Ochocki i plan działalności – Sekretarz Jan Królak. Po przedstawionych sprawozdaniach i planach oraz krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie w głosowaniu jawnym absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po udzielonym absolutorium, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Sylwestra Górnickiego. Podziękowania i list na ręce Prezesa Zarządu Sylwestra Górnickiego przekazał też w imieniu Samorządu Gminy Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Następnie, po krótkim wprowadzeniu przez Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jana Adamczyka, odbyły się w głosowaniu jawnym wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016 oraz Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Zwiększono skład osobowy Zarządu z 7 do 9 osób. Dotychczasowego Wiceprezesa-Naczelnika Januarego Mikołajczyka zastąpił Marcin Rutkowski, Zastępcę Naczelnika Jana Goślińskiego zastąpił Piotr Szalewski, a Skarbnika Zenona Glapińskiego zastąpił Tomasz Dytwiński. Do składu Zarządu zostali wybrani również Kronikarz Bernard Buda i Członek Zarządu Krzysztof Brudło. Zwiększony został skład osobowy Komisji Rewizyjnej z 3 do 5 osób. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józefa Ochockiego zastąpił Andrzej Małolepszy, natomiast Józef Ochocki został Sekretarzem w miejsce Krystiana Krawczyka. Wiceprzewodniczącego Andrzeja Jaworskiego zastąpił Arkadiusz Przybyła, a Andrzej Jaworski został Członkiem Komisji. Członkiem Komisji wybrany został również Henryk Pawlaczyk. Składy przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Sylwester Górnicki
2. Wiceprezes-Naczelnik – Marcin Rutkowski
3. Wiceprezes – Andrzej Papierkowski
4. Zastępca Naczelnika – Piotr Szalewski
5. Sekretarz – Jan Królak
6. Skarbnik – Tomasz Dytwiński
7. Gospodarz – Franciszek Górnicki
8. Kronikarz – Bernard Buda
9. Członek Zarządu – Krzysztof Brudło
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Andrzej Małolepszy
2. Wiceprzewodniczący – Arkadiusz Przybyła
3. Sekretarz – Józef Ochocki
4. Członek Komisji – Andrzej Jaworski
5. Członek Komisji – Henryk Pawlaczyk
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Sylwester Górnicki – Prezes
2. Marcin Rutkowski – Wiceprezes-Naczelnik
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Sylwester Górnicki – Prezes
2. Marcin Rutkowski – Wiceprezes-Naczelnik
3. Andrzej Papierkowski – Wiceprezes
4. Piotr Szalewski – Zastępca Naczelnika
5. Tomasz Dytwiński – Skarbnik
6. Andrzej Małolepszy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Arkadiusz Przybyła – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zebranie zakończyło przyjęcie przez Walne Zebranie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz wystąpienia zaproszonych gości.
 
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl