wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 14 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

14 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 14 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiesław Tomczak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jacek Pawlak. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.: Starosta Turecki Ryszard Bartosik, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Turku kpt. Arkadiusz Janaszkiewicz, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Edward Michalak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Sylwester Górnicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano  Tadeusza Krupińskiego,  na protokolanta - Jana Gibasiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Tadeusz Gośliński, Edmund Jacek i Leszek Niestrata. W zebraniu na 72 członków czynnych uczestniczyło 57 członków, na 1 członka honorowego - 1 członek oraz na 2 członków wspierających - 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Sylwester Górnicki, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Gospodarz Franciszek Górnicki, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Ochocki. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl