czwartek, 19 maja 2022r. Imienieny Piotra i Mikołaja
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 11 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

11 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 11 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie: Prezes Jarosław Pasik i Wiceprezes Wiesław Tomczak. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku bryg. Dariusz Stasiak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński i Radny Gminy Kawęczyn Józef Raszewski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Sylwester Górnicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano  Józefa Ochockiego,  na protokolanta - Jana Gibasiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Ryszard Bartosik, Tadeusz Gośliński i Zenon Glapiński. W zebraniu na 89 członków czynnych uczestniczyło 57 członków i na 2 członków wspierających - 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Sylwester Górnicki, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tomasz Dytwiński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Andrzej Małolepszy. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl