wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 10 lutego 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

10 lutego 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 
 
WALNE  ZEBRANIE
  
      W dniu 10 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Zenon Tomczyk i Wiceprezes Jan Adamczyk. W zebraniu uczestniczyli: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu mł.bryg. Marek Kubiak, Starosta Turecki Ryszard Bartosik, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Komendant Powiatowy PSP w Turku bryg. Leonard Soja, Kierownik Przedstawicielstwa TUiR "WARTA" SA w Turku Edward Krawczyk, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Edward Michalak,  Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich Małgorzata Wiatrowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Bożena Kolenda oraz radni i sołtysi z terenu działania jednostki OSP w Kowalach Pańskich.  Otwarcia zebrania dokonał Prezes Sylwester Górnicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano  Tadeusza Krupińskiego,  na protokolanta - Jana Gibasiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Józef Ochocki, Tadeusz Gośliński i Edmund Jacek. W zebraniu na 76 członków czynnych uczestniczyło 53 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Sylwester Górnicki, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Zenon Glapiński, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Sekretarz Krystian Krawczyk. Projekt planu działalności przedstawił Sekretarz Tadeusz Krupiński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006.  Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl