wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator DANE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH PAŃSKICH

DANE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH PAŃSKICH

 
 
 
 
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-3  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 93
    - członkowie honorowi - 1
    - członkowie wspierający - 2
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 4
    - Dowódcy OSP - 9
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 11
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 17
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 7
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 23
    b) w miejscowych zagrożeniach  
        - liczba zdarzeń - 7
        - liczba ratowników ogółem - 40
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 7
        w tym: wypadki drogowe - 5
                   akcje powodziowe - 1
                   inne - 1
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 2
        - liczba uczestników ogółem - 20
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 18.951 zł.
    w tym: a) Gmina - 1.500 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 8.900 zł..
               c) Związek OSP RP - 4.000 zł.
               d) Inne - 1.200 zł.
               e) Środki własne - 3.351 zł.  
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-3  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 89
    - członkowie honorowi - 1
    - członkowie wspierający - 2
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 43
    - Naczelnicy OSP - 4
    - Dowódcy OSP - 8
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 11
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 12
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 11
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach
        - liczba zdarzeń - 16
        - liczba ratowników ogółem - 106
    b) w miejscowych zagrożeniach  
        - liczba zdarzeń - 8
        - liczba ratowników ogółem - 48
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 8
        w tym: wypadki drogowe - 2
                   wichury - 1
                   inne - 5
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 2
        - liczba uczestników ogółem - 18
   
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-3  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 74
    - członkowie honorowi - 1
    - członkowie wspierający - 2
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 42
    - Naczelnicy OSP - 2
    - Dowódcy OSP - 5
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 11
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 6
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 11
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 7
        - liczba ratowników ogółem - 52
        w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 5
        - liczba ratowników ogółem - 36
    b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 19
        - liczba ratowników ogółem - 105
        w miejscowych zagrożeniach poza terenem Gminy 
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 26
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 23
        w tym: wypadki drogowe - 7
                   akcje powodziowe - 7
                   inne - 9
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 9
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 12.885 zł.
    w tym: a) Gmina - 10.785 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.100 zł..  
   
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-3  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 75
    - członkowie honorowi - 1
    - członkowie wspierający - 2
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 42
    - Naczelnicy OSP - 2
    - Dowódcy OSP - 5
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 11
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 11
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 6
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 9
        - liczba ratowników ogółem - 53
        w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 27
    b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 9
        - liczba ratowników ogółem - 44
        w miejscowych zagrożeniach poza terenem Gminy 
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 20
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 13
        w tym: wypadki drogowe - 3
                   wichury - 5
                   inne - 5
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 9
    b) powiatowych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 9
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 17.227 zł.
    w tym: a) Gmina - 13.742 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.000 zł..
               c) Związek OSP RP - 1.485 zł. 
   
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-3  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 72
    - członkowie honorowi - 2
    - członkowie wspierający - 2
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 42
    - Naczelnicy OSP - 2
    - Dowódcy OSP - 5
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 11
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 11
    - Z zakresu ratownictwa technicznego - 6
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 20
        - liczba ratowników ogółem - 140
        w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 8
        - liczba ratowników ogółem - 50
    b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 12
        - liczba ratowników ogółem - 65
        w miejscowych zagrożeniach poza terenem Gminy 
        - liczba zdarzeń - 2
        - liczba ratowników ogółem - 12
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 14
        w tym: wypadki drogowe - 6
                   wichury - 2
                   inne - 6
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 9
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 46.982 zł.
    w tym: a) Gmina - 25.622 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.000 zł..
               c) Związek OSP RP - 3.110 zł.
               d) Inne - 10.000 zł.
               e) Środki własne - 6.250 zł.  
   
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-3  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z trzema stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 69
    - członkowie honorowi - 2
    - członkowie wspierający - 2
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 42
    - Naczelnicy OSP - 2
    - Dowódcy OSP - 5
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 11
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 11
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 5
        - liczba ratowników ogółem - 30
    b) w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 24
    c) w miejscowych zagrożeniach  
        - liczba zdarzeń na terenie Gminy -10
        - liczba zdarzeń poza terenem Gminy - 1
          w tym: wypadki drogowe - 4
                     wichury - 7
        - liczba ratowników ogółem - 66
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
    b) powiatowych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8 
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 20.314 zł.
    w tym: a) Gmina - 9.314 zł.
               b) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 1.700 zł..
               c) Związek OSP RP - 1.800 zł.
               d) Środki własne - 7.500 zł.  
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
 
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 76
    - członkowie wspierający - 2
    - członkowie MDP chłopców - 10
3. Stan wyszkolenia
    - Szeregowcy OSP - 35
    - Naczelnicy OSP - 2
    - Dowódcy OSP - 5
    - Operatorzy sprzętu - 14
    - Ratownicy medyczni - 4
    - Członkowie MDP - 10
    - Dowódcy MDP - 4
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 12
        - liczba ratowników ogółem - 60
    b) poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 6
        - liczba ratowników ogółem - 30
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 20
    b) wojewódzkich MDP-CTIF - według międzynarodowego regulaminu CTIF
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 10 
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU 
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-2  z samochodami typu lekkiego i średniego
    - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego
       i drogowego oraz ratownictwa medycznego
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 73
    - członkowie wspierający - 2
    - członkowie MDP chłopców - 10
3. Stan wyszkolenia
    - Szeregowcy OSP - 35
    - Naczelnicy OSP - 2
    - Dowódcy OSP - 5
    - Operatorzy sprzętu - 14
    - Ratownicy medyczni - 4
    - Członkowie MDP - 10
    - Dowódcy MDP - 4
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 14
        - liczba ratowników ogółem - 70
    b) poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 8
        - liczba ratowników ogółem - 48
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 20 
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl