wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 5 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KAWĘCZYNIE

5 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
 
 
 
         W niedzielne popołudnie dnia 5 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Zebranie otworzył witając jednocześnie przybyłych gości Prezes Zarządu Wojciech Dytwiński. Wśród gości byli: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP  RP w Turku, Komendant Powiatowy PSP w Turku bryg. Leonard Soja oraz Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Prezes Zenon Tomczyk, Wiceprezes Wiesław Tomczak, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki (Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego). Zebranie przeprowadzili: Przewodniczący Zebrania Henryk Binkowski, Protokolant Henryk Antczak oraz Komisja Uchwał i Wniosków: Przewodniczący Sylwester Kasprzak oraz Członkowie Komisji Wacław Mikołajczyk i Roman Trocha. Sprawozdania za okres sprawozdawczy i plany na rok 2006 przedstawili: sprawozdanie z działalności - Prezes Zarządu Wojciech Dytwiński, sprawozdanie finansowe - Skarbnik Marian Raszewski, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Krzysztof Dytwiński, plan działalności - Naczelnik Henryk Rosiakowski i plan finansowy - Skarbnik Marian Raszewski. Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło w głosowaniu jawnym jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Po absolutorium dokonane zostały wręczenia odznak za wysługę lat oraz pamiątkowych statuetek z okolicznościowym napisem dla wyróżniających się strażaków. Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Jan Nowak przybliżając zebranym sprawy proceduralne związane z wyborami nowych władz OSP. Jednocześnie jako Wójt Gminy przekazał na ręce Prezesa Wojciecha Dytwińskiego w imieniu własnym i Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie list z podziękowaniami za minioną kadencję oraz życzeniami.  Wybory odbyły się w głosowaniu jawnym, a składy osobowe Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP, Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD OSP
1. Prezes  -  Wojciech Dytwiński
2. Naczelnik  -  Krzysztof Dytwiński
3. Wiceprezes  -  Henryk Rosiakowski
4. Zastępca Naczelnika  -  Rafał Gil
5. Sekretarz  - Henryk Antczak
6. Skarbnik  -  Marian Raszewski
7. Członek Zarządu  -  Józef Jasiak
8. Członek Zarządu  -  Sylwester Kasprzak
9. Członek Zarządu  -  Bartłomiej Maćczak
 
KOMISJA REWIZYJNA OSP
1. Przewodniczący  -  Jarosław Binkowski
2. Wiceprzewodniczący  -  Wacław Mikołajczyk
3. Sekretarz  -  Marek Pusty
4. Członek Komisji  -  Marcin Michalak
5. Członek Komisji  -  Roman Trocha
 
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Krzysztof Dytwiński  -  Naczelnik
2. Henryk Rosiakowski  -  Wiceprezes
 
DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Wojciech Dytwiński  -  Prezes
2. Krzysztof Dytwiński  -  Naczelnik
3. Henryk Rosiakowski  -  Wiceprezes
4. Henryk Antczak  -  Sekretarz
5. Jarosław Binkowski  -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Zenon Tomczyk  -  Członek OSP
 
Zarząd OSP postanowił, że gospodarza powoła w najbliższym okresie czasu poza składem Zarządu, a do chwili jego powołania obowiązki pełnił będzie Prezes Zarządu. W wystąpieniach głos zabrali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiesław Tomczak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku, Komendant Powiatowy PSP w Turku bryg. Leonard Soja, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda przekazując jednocześnie na ręce Prezesa Wojciecha Dytwińskiego list z gratulacjami i życzeniami oraz Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Na zakończenie Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
 
                                                                                                  Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl