czwartek, 26 maja 2022r. Imienieny Filipa i Pauliny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 16 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

16 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 16 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, a jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego i Organizacyjno-Kadrowego Komendy Powiatowej PSP w Turku mł.bryg. Robert Bącała, Prezes Zarządu OSP w Kunach Andrzej Nowak i Prezes Zarządu OSP w Paprotni Wojciech Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Antczaka,  na protokolanta - Izabelę Serafińską. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Rafał Gil, Sylwester Kasprzak i Tomasz Serafiński. W zebraniu na  58 członków czynnych uczestniczyło 37 członków, na  6 członków honorowych uczestniczyło 4 członków i  na  10 członków wspierających uczestniczyło 5 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Marian Raszewski, a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwały w sprawie:  sprzedaży samochodu „Jelcz” celem spłaty kredytu, zakupu nowego sprzętu do działań bojowych oraz działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl