czwartek, 26 maja 2022r. Imienieny Filipa i Pauliny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 16 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

16 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 16 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiesław Tomczak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jacek Pawlak. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w  Turku mł.bryg. Dariusz Stasiak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Antczaka,  na protokolanta - Pawła Serafińskiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Wojciech Fryga, Dominik Krajewski i Bartłomiej Maćczak. W zebraniu na  66 członków czynnych uczestniczyło  48 członków, na 3 członków honorowych uczestniczyło 2 członków, na 7 członków wspierających uczestniczył  1 członek i na 10 członków MDP uczestniczyło 3 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Marian Raszewski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski, a plan działalności na 2008 rok przedstawił Naczelnik Krzysztof Dytwiński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy obchodów 50-lecia jednostki, utworzenia w jednostce Centrum Kształcenia Na Odległość, tworzenia Jednostek Operacyjno-Technicznych oraz statystyki pożarowej i innych zdarzeń. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. i podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia uchwały Zarządu z dnia 27 stycznia 2008 roku o dokooptowaniu do składu Zarządu Pawła Serafińskiego na miejsce Sylwestra Kasprzaka, który złożył rezygnację w dniu 23 lutego 2007 roku, nadania godności Członka Honorowego następującym członkom - Wojciech Dytwiński, Józef Mielczarek, Tadeusz Mazurek i Władysław Michalak, zmiany Statutu OSP, zakupu w 2009 roku samochodu pożarniczego typu średniego, zakupu tablicy upamiętniającej zmarłych strażaków zasłużonych dla jednostki OSP oraz działalności organizacyjno-programowej.  
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl