wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 11 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

11 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W KAWĘCZYNIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 11 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Wiceprezes Jan Adamczyk i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku i Prezes Zarządu OSP w Paprotni Wojciech Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Sylwestra Kasprzaka,  na protokolanta – Pawła Serafińskiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Henryk Binkowski, Józef Jasiak i Andrzej Serafiński. W zebraniu na  61 członków czynnych uczestniczyło 27 członków, na  6 członków honorowych uczestniczyło 4 członków i na 11 członków wspierających - 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Marian Raszewski, a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. W wolnych wnioskach i  dyskusji poruszono tematy związane z omówieniem przebiegu powstania zaplecza sanitarnego, sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz zakupu sprzętu i umundurowania. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok, podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz przyjęło do realizacji wnioski dotyczące: zorganizowania zbiórki złomu, odpisania 1% podatku od wszystkich członków OSP, utwardzenia placu przy remizie i organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.
 
 
                                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl