czwartek, 19 maja 2022r. Imienieny Piotra i Mikołaja
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 10 sierpnia 2008 r. - JUBILEUSZ 50-LECIA OSP W KAWĘCZYNIE

10 sierpnia 2008 r. - JUBILEUSZ 50-LECIA OSP W KAWĘCZYNIE

 
 
 
 
 
 
 
Minęło 50 lat
 
 
 
 
       W  dniu 10 sierpnia  2008 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Kawęczynie obchodziła jubileusz 50-lecia powstania. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz zaproszonym gośćmi do kaplicy w Kawęczynie, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów, którą koncelebrowali: Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary ks. Antoni Janicki i Kapelan Powiatowy Policji, Proboszcz Parafii Kowale Pańskie ks. Mirosław Dereszewski. Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się na plac przed strażnicą, gdzie byli świadkami odsłonięcia i poświęcenia okolicznościowej tablicy umieszczonej na frontonie budynku strażnicy. Tablicę odsłonił Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Wojciech Dytwiński, a poświęcenia dokonał ks. Antoni Janicki. Delegacja strażaków złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą. Następnie wszyscy udali się na plac za strażnicą. Tutaj dowódca uroczystości, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Krzysztof Dytwiński złożył raport Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku  Zbigniewowi Gradeckiemu, o gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Po raporcie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy. Następnie Wojciech Dytwiński - Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie otwierając uroczystość powitał zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli między innymi:
- Przedstawiciele parlamentarzystów,
- Zbigniew Gradecki - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału
  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku,
- Władysław Koliński - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Ks. Antoni Janicki - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
  Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu
  Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary,
- Ryszard Bartosik - Starosta Turecki
- Krzysztof Kolenda - Wicestarosta Turecki,
- Brygadier Leonard Soja - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku, 
- Janusz Wojciechowski - Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży   
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Koninie, 
- Jan Nowak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Turku, Wójt Gminy Kawęczyn,
- Mirosław Sekura - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Turku, 
- Edward Michalak - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Ks. Mirosław Dereszewski - Kapelan Powiatowy Policji w Turku, Proboszcz Parafii Kowale Pańskie, 
- Henryk Binkowski - Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn,
- Arleta Biegańska - Dyrektor Zespołu Szkół w Kawęczynie,
- Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
  Polskiej w Kawęczynie z Prezesem Zenonem Tomczykiem,
- Delegacje zaprzyjaźnionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  oraz Ochotniczych Straży
  Pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi,
- Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach z kapelmistrzem Eugeniuszem Grzelakiem,
- Przedstawiciele prasy lokalnej.
W dalszej części tej uroczystości Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Wojciech Dytwiński przedstawił rys historyczny jednostki. Następnie, z okazji jubileuszu, w dowód uznania za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej  Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego"  odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie.   Odznaczeni zostali również druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. 
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
1. Tomczyk Zenon s. Stanisława
Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Binkowski Henryk s. Władysława
2. Kalinowski Jan s. Kazimierza
3. Rykowski Stanisław s. Józefa
Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Dytwiński Krzysztof s. Wojciecha
2. Fryga Wojciech s. Grzegorza
3. Jasiak Józef s. Ludwika
4. Krajewski Dominik s. Kazimierza
5. Raszewski Leszek s. Henryka
6. Rosiakowski Dariusz s. Henryka
7. Trocha Roman s. Tadeusza
8. Warszewski Roman s. Jana
Odznaką "Strażak Wzorowy"
1. Gil Rafał s. Jana
2. Kalinowski Tomasz s. Jana
3. Kotas Marcin s. Stanisława
4. Michalak Marcin s. Władysława
5. Rykowski Dawid s. Bogumiła
Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego"
1. Mikołajczyk Wacław s. Stanisława
2. Pusty Marek s. Kazimierza
3. Studniarz Marian s. Mariana
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Wojciech Dytwiński odznaczył Honorowymi Krzyżami Zasługi Naczelnika Krzysztofa Dytwińskiego i Sekretarza Henryka Antczaka, a dyplomem uznania za szczególne zaangażowanie się w pracę na rzecz jednostki uhonorował Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Zenona Tomczyka. Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali: Stanisław Dytwiński, Józef Gieras, Ryszard Leśniewski i Tadeusz Mazurek, weterani służby pożarniczej działający w jednostce od chwili jej powstania. Po dekoracji odznaczeniami, wręczeniu upominków i dyplomów rozpoczęły się wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy złożyli gratulacje i przekazali życzenia. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i strażacką grochówką.
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk  

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl