wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAWĘCZYNIE

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAWĘCZYNIE

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 W KAWĘCZYNIE
 
 
  
        Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie powstała w 1958 roku z inicjatywy Edwarda Kostrzewskiego. W dniu 12 lutego 1958 roku zwołano zebranie wiejskie do Szkoły Podstawowej, gdyż był to jedyny lokal na odbycie zebrania. Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd OSP w składzie: Prezes - Jan Zając, Naczelnik - Edward Kostrzewski, Zastępca Naczelnika - Stanisław Dytwiński, Sekretarz - Henryk Kornacki i Skarbnik - Jan Niestrata. Do jednostki wstąpiło 18 członków czynnych. W 1959 roku z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych jednostka otrzymała nieodpłatnie motopompę M-200 i cztery odcinki węży tłocznych: dwa odcinki W-52 i dwa odcinki W-75. Sprzęt ten był przetrzymywany w prowizorycznym pomieszczeniu u Prezesa Jana Zająca. Na Walnym Zebraniu w dniu 8 stycznia 1960 roku nastąpiła zmiana na funkcji Naczelnika,  którym  wybrany  został  dotychczasowy  Zastępca Naczelnika Stanisław Dytwiński. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym też  roku w miejscowym parku w Kawęczynie zostały zorganizowane  Zawody Rejonowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tej okazji Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Turku przekazała jednostce cztery odcinki węży tłocznych  W-52 i cztery odcinki węży tłocznych W-75.  Drużyna jednostki OSP w Kawęczynie przygotowywała się do tych zawodów z  dużym poświęceniem i zaangażowaniem oraz odpowiednim wyprzedzeniem. W 1964 roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Turku motopompę M-400, która służyła przez wiele lat. W tym też czasie pozyskano inny nowy sprzęt przeciwpożarowy. Został on lepiej zabezpieczony po przeniesieniu do pomieszczeń Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Spółdzielni. Również w tym roku zostały zakupione nowe mundury wyjściowe dla członków jednostki. W dniu 3 stycznia 1965 roku Walne Zebranie dokonało zmiany na funkcji Prezesa Zarządu i Naczelnika. Prezesem Zarządu wybrany został Władysław Binkowski, a Naczelnikiem Wojciech Dytwiński. W 1970 roku po wielu staraniach czynionych w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Turku jednostka otrzymała nową motopompę M-800. W roku 1974 przystąpiono do zakupu i gromadzenia materiałów budowlanych na budowę strażnicy. W pierwszym etapie rozpoczętu przywóz żwiru ze żwirowni Władysława Kurzawy z Młodzianowa przy użyciu sprzętu do załadunku  i  przewozu  z Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Kawęczynie,  natomiast rozładunek wykonywany był ręcznie w  czynie  społecznym  przez  członków  OSP  i  Młodzieżowej  Drużyny  Pożarniczej  oraz  mieszkańców  wsi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kawęczyn. Budowę strażnicy rozpoczęto w 1977 roku. Po latach starań i zabiegów, pokonując napotykane przeszkody oraz ogromne trudności przy wsparciu władz gminnych i powiatowych oraz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w 1983 roku strażnica została wybudowana w stanie surowym zamkniętym, a całkowita budowa strażnicy została zakończona w 1986 roku. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1987 roku nastąpił wybór nowego Zarządu, jednak główni funkcyjni jakimi byli Prezes Zarządu i Naczelnik OSP pozostali bez zmian. Skład nowego Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes - Ryszard Leśniewski, Naczelnik - Wojciech Dytwiński, Wiceprezes - Marian Raszewski, Zastępca Naczelnika - Feliks Rykowski, Sekretarz - Henryk Kornacki, Skarbnik - Kazimierz Krajewski i Gospodarz - Roman Antczak.  W dniu 12 lipca 1987 roku odbyła się  uroczystość oddania do użytku nowej strażnicy. W dniu 1 sierpnia 1987 roku na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu z funkcji Prezesa Zarządu odwołany został Ryszard Leśniewski. Na jego miejsce wybrany został dotychczasowy Naczelnik Wojciech Dytwiński. W 1987 roku jednostka otrzymała nieodpłatnie z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Turku lekki samochód pożarniczy "Żuk".  W 1991 roku samochód ten został sprzedany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie,  a  w to miejsce zakupiony został w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych we Wrocławiu samochód pożarniczy ciężki "Jelcz" GCBA. Środki na zakup pochodziły w 80 % z funduszy własnych, natomiast 20 % dofinansował Urząd Gminy w Kawęczynie. Jednostka funkcjonowała z jednym samochodem do 2001 roku, bowiem w tym roku został zakupiony z własnych środków jako drugi samochód "Żuk" z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 1991 roku dokonane zostały zmiany w składzie Zarządu, który przedstawiał się następująco: Prezes - Wojciech Dytwiński, Naczelnik - Henryk Rosiakowski, Wiceprezes - Marian Raszewski, Wiceprezes  - Feliks Rykowski, Sekretarz - Henryk Kornacki, Skarbnik - Kazimierz Krajewski i Gospodarz - Roman Antczak. W lipcu 1992 roku Roman Antczak został odwołany z funkcji Gospodarza, a powołany został Jan Kalinowski. W 1994 roku zostały rozpoczęte prace polegające na wykonaniu tynków zewnętrznych. Do wykonania prac tynkarskich zatrudniony został Władysław Rusek z Dzierzbotek - pracownik fachowy, a pozostałe prace  były wykonywane w czynie społecznym przez strażaków. W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dnia 3 lutego 1996 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało wyboru nowych władz, które następnie ukonstytuowały się w następujący sposób - Zarząd OSP: Prezes - Wojciech Dytwiński, Naczelnik - Henryk Rosiakowski, Wiceprezes - Roman Antczak, Zastępca Naczelnika - Tomasz Dytwiński, Sekretarz - Marian Raszewski, Skarbnik - Kazimierz Krajewski, Gospodarz - Jan Kalinowski, a  Komisja Rewizyjna OSP: Przewodniczący - Ryszard Leśniewski oraz Członkowie Komisji: Jan Tołkacz i Feliks Rykowski. W styczniu 1997 roku zwiększono skład Zarządu o funkcję Kronikarza, którą zaczął pełnić Zbigniew Knychalski. Nadszedł  rok 1998, który dla jednostki jest cały czas rokiem szczególnym. W dniu 24 maja 1998 roku jednostka obchodziła jubileusz 40-lecia powstania.  W dniu tym podczas uroczystości jubileuszowych,  które  połączone  zostały  z  gminnymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
obchodami "Dnia Strażaka" jednostce został wręczony sztandar ufundowany przez strażaków, społeczeństwa wsi Kawęczyn, Dzierzbotki, Młodzianów, Nowy Świat i Wojciechów oraz wielu sponsorów, a nadany przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie. Sztandar wręczał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Mikołaj Kołodziejczak, a przyjmował Prezes Zarządu OSP w Kawęczynie Wojciech Dytwiński przekazując go następnie pocztowi sztandarowemu. W dniu 20 stycznia 2001 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego nastąpił wybór nowych władz.  Do Zarządu OSP wybrani zostali   i  po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje w sposób następujący: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes - Wojciech Dytwiński, Naczelnik - Henryk Rosiakowski, Wiceprezes - Zenon Tomczyk, Wiceprezes - Kazimierz Krajewski, Zastępca Naczelnika - Sylwester Kasprzak, Sekretarz - Henryk Antczak, Skarbnik - Marian Raszewski i Gospodarz - Roman Antczak. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Jan Tołkacz, Członek Komisji - Krzysztof Dytwiński i Członek Komisji - Marek Pusty. W dniu 12 stycznia 2002 roku w związku ze złożoną rezygnacją  z funkcji Gospodarza odwołany został Roman Antczak, a w to miejsce wybrany został Jan Kalinowski. W sierpniu 2002 roku, po wcześniejszym podjęciu przez Zarząd decyzji przystąpiono do odnowienia elewacji poprzez jej pomalowanie. Prace te zostały w całości wykonane nieodpłatnie przez członków  OSP  i  MDP  w czynie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
społecznym. W pracach tych wyróżnili się: Krzysztof Dytwiński, Rafał Gil, Jan Kalinowski, Łukasz Górski, Wojciech Dytwiński, Marcin Michalak, Jacek Rykowski, Dominik Rykowski, Marcin Kotas, Stanisław Rykowski, Henryk Rosiakowski, Zbigniew Rekowski i Dawid Rykowski. Na Walnym Zebraniu w dniu 18 stycznia 2003 roku dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Na Przewodniczącego w miejsce zmarłego w dniu 7 sierpnia 2002 roku Jana Tołkacza wybrany został dotychczasowy Członek Krzysztof Dytwiński, a na Członka został wybrany Wojciech Fryga. W dniu 24 lipca 2004 roku jednostka była gospodarzem ćwiczeń na obiekcie zorganizowanych przez Komendantów Gminnych w Kawęczynie i Turku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ćwiczeniach brały udział jednostki OSP z Gminy Kawęczyn i Turek.  Według danych statystycznych na koniec 2005 roku jednostka liczyła: 64 członków czynnych,  4 członków  honorowych,  8 członków wspierających,  10 członków MDP dziewcząt i 10 członków MDP chłopców,  posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP, 11 dowódców OSP, 13 operatorów sprzętu, 2 ratowników medycznych, 31 szeregowców, 2 dowódców MDP i 8 członków MDP, brała udział w działaniach ratowniczych: w 21 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 114 ratowników i w 1 zdarzeniu poza terenem gminy z ogólną liczbą 6 ratowników oraz uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych - w grupie OSP, MDP dziewcząt i MDP chłopców oraz międzynarodowych - w grupie MDP-CTIF chłopców. Kolejna zmiana władz OSP nastąpiła na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym  w  dniu  5 lutego 2006 roku.  Do Zarządu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wybrani zostali i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Prezes - Wojciech Dytwiński, Naczelnik - Krzysztof Dytwiński, Wiceprezes - Henryk Rosiakowski, Zastępca Naczelnika - Rafał Gil, Sekretarz - Henryk Antczak, Skarbnik - Marian Raszewski, Członek Zarządu - Józef Jasiak, Członek Zarządu - Sylwester Kasprzak i Członek Zarządu - Bartłomiej Maćczak. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Jarosław Binkowski, Zastępca Przewodniczącego - Wacław Mikołajczyk, Sekretarz - Marek Pusty, Członek Komisji - Marcin Michalak i Członek Komisji - Roman Trocha.  Pod koniec 2006 roku zakupiony został z własnych funduszy samochód "Ford" GBA/2.500L, a samochód "Żuk" został sprzedany w styczniu 2007 roku do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie. Według danych statystycznych na koniec 2006 roku jednostka liczyła:  64 członków czynnych, 4 członków honorowych, 8 członków wspierających, 10 członków MDP dziewcząt i  10 członków MDP chłopców,  posiadała  wyszkolonych:  7 naczelników OSP,  11 dowódców OSP,  25 operatorów sprzętu, 5 ratowników medycznych, 43 szeregowców, 2 dowódców MDP i 10 członków MDP, brała udział w działaniach ratowniczych: w 32 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 164 ratowników i w 2 zdarzeniach poza terenem gminy z ogólną liczbą 12 ratowników oraz uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych - w grupie OSP, MDP dziewcząt i  MDP chłopców oraz w wojewódzkich i krajowych - w grupie MDP-CTIF chłopców.  Z dniem 23 lutego 2007 roku Członek Zarządu Sylwester Kasprzak będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn, w związku z  przepisami ustawy o samorządzie gminnym i  jednoczesnym brakiem jednoznacznej ich interpretacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie. Według danych statystycznych  na koniec 2007 roku jednostka liczyła:  66 członków czynnych,  3 członków honorowych,  7 członków wspierających   i  10 członków MDP chłopców,  posiadała  wyszkolonych:  7 naczelników OSP,  11 dowódców OSP,  6 kierowców operatorów sprzętu, 5 ratowników medycznych, 4 ratowników technicznych, 43 strażaków ratowników OSP, 2 dowódców MDP i 10 członków MDP, brała udział w działaniach ratowniczych:  w 10 pożarach  na terenie Gminy z ogólną liczbą 56 ratowników i w 13 miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy, w tym: w 5 wypadkach drogowych, 4 wichurach i 4 innych zdarzeniach z ogólną liczbą 64 ratowników  oraz uczestniczyła w  gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2007 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 23.156 zł. , w tym: Gmina -8.376 zł., Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 3.000 zł., Związek OSP RP - 2.280 zł., firmy ubezpieczeniowe - 1.500 zł. i środki własne jednostki - 8.000 zł.  Jednostka na koniec 2007 roku  posiadała na swoim stanie między innymi: samochód "Jelcz" GCBA/32, samochód "Ford" GBA/2.500L, dwa aparaty tlenowe, dwa agregaty prądotwórcze, dwie piły do drewna, piłę do cięcia metalu, środek pianotwórczy, środek do usuwania plam, dwie torby medyczne i wiele innego sprzętu gaśniczego i ratowniczego. W dniu 27 stycznia 2008 roku Zarząd dokooptował do swego składu Pawła Serafińskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu. W dniu 16 lutego 2008 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia uchwały Zarządu z dnia 27 stycznia 2008 roku o dokooptowaniu do składu Zarządu Pawła Serafińskiego na miejsce Sylwestra Kasprzaka, który złożył rezygnację w dniu 23 lutego 2007 roku, nadania godności Członka Honorowego następującym członkom - Wojciech Dytwiński, Józef Mielczarek, Tadeusz Mazurek i Władysław Michalak, zmiany Statutu OSP, zakupu w 2009 roku samochodu pożarniczego typu średniego, zakupu tablicy upamiętniającej zmarłych strażaków zasłużonych dla jednostki OSP oraz działalności organizacyjno-programowej.  W  dniu 10 sierpnia  2008 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Kawęczynie obchodziła jubileusz 50-lecia powstania. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz zaproszonym gośćmi do kaplicy w Kawęczynie, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów, którą koncelebrowali: Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary ks. Antoni Janicki i Kapelan Powiatowy Policji, Proboszcz Parafii Kowale Pańskie ks. Mirosław Dereszewski. Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się na plac przed strażnicą, gdzie byli świadkami odsłonięcia i poświęcenia okolicznościowej tablicy umieszczonej na frontonie budynku strażnicy. Tablicę odsłonił Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Wojciech Dytwiński, a poświęcenia dokonał ks. Antoni Janicki. Delegacja strażaków złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą. Następnie wszyscy udali się na plac za strażnicą, gdzie odbyły się główne uroczystości jubileuszowe: złożenie raportu, podniesienie flagi na maszt, przedstawienie rysu historycznego jednostki, wręczenie  odznaczeń  i  upominków  oraz  wystąpienia  zaproszonych gości.  Z okazji jubileuszu,  w dowód
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uznania za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie odznaczona została  Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego".   Odznaczeni zostali również druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie: Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza -Tomczyk Zenon s. Stanisława.  Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - Binkowski Henryk s. Władysława, Kalinowski Jan s. Kazimierza i Rykowski Stanisław s. Józefa. Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"  -  Dytwiński Krzysztof  s. Wojciecha,  Fryga Wojciech  s. Grzegorza,  Jasiak Józef  s. Ludwika,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajewski Dominik s. Kazimierza, Raszewski Leszek s. Henryka, Rosiakowski Dariusz s. Henryka, Trocha Roman s. Tadeusza i Warszewski Roman s. Jana. Odznaką "Strażak Wzorowy" - Gil Rafał s. Jana, Kalinowski Tomasz s. Jana, Kotas Marcin s. Stanisława, Michalak Marcin s. Władysława i Rykowski Dawid s. Bogumiła. Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego" - Mikołajczyk Wacław s. Stanisława, Pusty Marek s. Kazimierza i Studniarz Marian s. Mariana. Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Wojciech Dytwiński odznaczył Honorowymi Krzyżami Zasługi  Naczelnika Krzysztofa Dytwińskiego  i  Sekretarza  Henryka Antczaka,  a  dyplomem uznania  za  szczególne  zaangażowanie  się
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w pracę na rzecz jednostki uhonorował Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Zenona Tomczyka. Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali: Stanisław Dytwiński, Józef Gieras, Ryszard Leśniewski i Tadeusz Mazurek, weterani służby pożarniczej działający w jednostce od chwili jej powstania. Według danych statystycznych  na koniec 2008 roku jednostka liczyła:  66 członków czynnych,  6 członków honorowych, 7 członków wspierających  i 10 członków MDP chłopców,  posiadała  wyszkolonych: 7 naczelników OSP, 11 dowódców OSP,  6 kierowców operatorów sprzętu, 5 ratowników medycznych, 8 ratowników technicznych, 43 strażaków ratowników OSP, 2 dowódców MDP i 10 członków MDP, brała udział w działaniach ratowniczych:  w 34 pożarach  na terenie Gminy z ogólną liczbą 264 ratowników, w 3 pożarach poza terenem Gminy z ogólną liczbą 21 ratowników i w 12 miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy, w tym: w 4 wypadkach drogowych gdzie wśród osób ratowanych była jedna ofiara śmiertelna i 7 osób rannych, 2 wichurach i 6 innych zdarzeniach z ogólną liczbą 64 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i wojewódzkich zawodach MDP-CTIF z drużyną chłopców. W 2008 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 28.988 zł. , w tym: Gmina - 21.138 zł., Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.000 zł., Związek OSP RP - 850 zł., firmy ubezpieczeniowe - 2.000 zł. i środki własne jednostki - 3.000 zł.  Jednostka na koniec 2008 roku  posiadała na swoim stanie między innymi: samochód "Jelcz" GCBA/32, samochód "Ford" GBA/2.500L, dwa aparaty tlenowe, dwa agregaty prądotwórcze jednofazowe, dwie pilarki do drewna, piłę do betonu i stali, środek pianotwórczy, środek do usuwania plam, dwie torby medyczne i wiele innego sprzętu gaśniczego i ratowniczego.  Jednostka   OSP w Kawęczynie jest jednostką terenową  typu S-2  z samochodami typu średniego i ciężkiego, której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i drogowego oraz ratownictwa medycznego. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada strażnicę murowaną z centralnym ogrzewaniem  będącą własnością jednostki, w której  znajduje się garaż z dwoma stanowiskami. Jednostka wyposażona jest w środki łączności selektywnej i komórkowej.  
 
UWAGA: Składy osobowe władz OSP kadencji 2001-2006 i 2006-2011 zamieszczone są na podstronie   
              OSP w Kawęczynie-Składy osobowe-Zarząd/Komisja Rewizyjna 
 
 
                                                                                            Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
( Materiały źródłowe: dane z OSP w Kawęczynie oraz relacje członków OSP w Kawęczynie )
 
  

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl