wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 5 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W GŁUCHOWIE

5 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W GŁUCHOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę 5 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie. Zebranie otworzył i powitał przybyłych gości Prezes Zarządu Krzysztof Kwinciak W zebraniu uczestniczyli reprezentujący Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Komendant Gminny Stanisław Urbaniak. Zebraniu przewodniczył Zbigniew Gidelski, protokołował Dariusz Grzesiak. Komisję Uchwał i Wniosków stanowili: Przewodniczący Mariusz Grzesiak, Sekretarz Mirosław Choronży i Członek Komisji Piotr Pasik. W zebraniu na 61 członków czynnych uczestniczyło 36 członków oraz na 20 członków MDP – 1 członek.  Sprawozdania i plany przedstawili: sprawozdanie z działalności – Prezes Zarządu Krzysztof Kwinciak, sprawozdanie finansowe i plan finansowy – Skarbnik Julian Grzesiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Wiceprzewodniczący Janusz Jeżykowski oraz plan działalności – Wiceprezes-Naczelnik Adrian Kwinciak. Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP. Po udzieleniu absolutorium głos zabrał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Grzegorz Dzikowski przedstawiając realizację zadań i budżetu, budżet i zamierzenia na 2011 rok oraz merytorycznie sprawy związane z wyborami nowych władz OSP. Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Krzysztofa Kwinciaka. Przekazał też jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn podziękowania i list w imieniu Samorządu Gminy. Po tym wystąpieniu odbyły się w głosowaniu jawnym wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Kawęczynie na kadencję 2011-2016 oraz Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Dotychczasowego Prezesa Zarządu Krzysztofa Kwinciaka zastąpił Jarosław Pasik – dotychczasowy Sekretarz, natomiast Krzysztof Kwinciak został Wiceprezesem, Sekretarzem został dotychczasowy Kronikarz Mariusz Grzesiak, Kronikarzem został Mirosław Choronży, dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Stanisława Chojnackiego zastąpił Tomasz Chojnacki, natomiast Stanisław Chojnacki został Członkiem Zarządu. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Alojzego Czechowskiego zastąpił dotychczasowy Wiceprzewodniczący Janusz Jeżykowski, a jego miejsce zajął dotychczasowy Sekretarz Tomasz Szymczak. Funkcję Sekretarza objął dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Piotr Wypych, a Członka Komisji Stanisława Rosiaka zastąpił Stanisław Królak. Składy przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Jarosław Pasik
2. Wiceprezes-Naczelnik – Adrian Kwinciak
3. Wiceprezes – Krzysztof Kwinciak
4. Zastępca Naczelnika – Tomasz Chojnacki
5. Sekretarz – Mariusz Grzesiak
6. Skarbnik – Julian Grzesiak
7. Gospodarz – Jan Szuszwalak
8. Kronikarz – Mirosław Choronży
9. Członek Zarządu – Stanisław Chojnacki
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Janusz Jeżykowski
2. Wiceprzewodniczący – Tomasz Szymczak
3. Sekretarz – Piotr Wypych
4. Członek Komisji – Andrzej Kowalczyk
5. Członek Komisji – Stanisław Królak
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Jarosław Pasik – Prezes
2. Adrian Kwinciak – Wiceprezes-Naczelnik
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Jarosław Pasik – Prezes
2. Adrian Kwinciak – Wiceprezes-Naczelnik
3. Krzysztof Kwinciak – Wiceprezes
4. Julian Grzesiak – Skarbnik
5. Stanisław Chojnacki – Członek Zarządu
6. Janusz Jeżykowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście. Zebranie zakończono podjęciem uchwał  i wniosków przedstawionych przez Komisję.
 
 
                                                                                                Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl