wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 30 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

30 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 30 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w osobach:  Wiceprezes Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, Członkowie Prezydium Krzysztof Dytwiński i ks. Antoni Janicki oraz Członek Zarządu Jarosław Król.   W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Proboszcz Parafii Głuchów ks. Marek Biskupski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Krzysztof Kwinciak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Zbigniewa Gidelskiego,  na protokolanta - Annę Jeżykowską. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Piotr Burdelak, Mirosław Choronży i Mariusz Grzesiak. W zebraniu na  60 członków czynnych uczestniczyło 38 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Krzysztof Kwinciak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Julian Grzesiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Janusz Jeżykowski, a plan działalności na 2010 rok przedstawił Naczelnik Adrian Kwinciak. Walne Zebranie  jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy związane z udziałem  w międzynarodowych zawodach w Ostrawie oraz działaniami inwestycyjnymi. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl