wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 20 maja 2006 r. - JUBILEUSZ 60-LECIA OSP W GŁUCHOWIE

20 maja 2006 r. - JUBILEUSZ 60-LECIA OSP W GŁUCHOWIE

 
 
 
 
 
 
ŚWIĘTOWALI  JUBILACI
 
 
 
 
 
       W dniu 20 maja 2006 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie obchodziła jubileusz swojego powstania. Obchody zostały połączone z gminnym świętem "Dnia Strażaka".  Uroczystości rozpoczęły się zbiórką na placu przy kościele w Głuchowie, przemarszem do Kościoła oraz Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowaną przez ks. Stanisława Kiermasza - Proboszcza Parafii Głuchów i ks. Antoniego Janickiego - Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na plac przy strażnicy OSP w Głuchowie. W uroczystościach uczestniczyli m.in.:
- Krzysztof Kolenda - Wicestarosta Turecki,
- Ks. Antoni Janicki - Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego,
- Mł.bryg. Dariusz Stasiak - Zastępca Komendanta powiatowego PSP w Turku,
- Janusz Wojciechowski - wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie,
- Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn,
- Edward Michalak - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Henryk Binkowski - Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn,
- Mariusz Majcherek - Kierownik Posterunku Policji w Kawęczynie,
- Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie z Prezesem
  Zenonem Tomczykiem i Przewodniczącym Jackiem Pawlakiem oraz pocztem sztandarowym,
- Delegacje jednostek OSP z terenu gminy Kawęczyn, sąsiednich jednostek OSP z Dobrej, Wilczkowa
  i Ziemięcina oraz zaprzyjaźnionej jednostki OSP z Głuchowa w województwie łódzkim wraz z pocztami
  sztandarowymi.
Po przybyciu przed strażnicę dowódca uroczystości Mariusz Grzesiak (Kronikarz OSP w Głuchowie) złożył raport Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi. Następnie Prezes OSP w Głuchowie, Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Krzysztof Kwinciak powitał przybyłych gości i otworzył uroczystość. Po otwarciu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Głuchowie Alojzy Czechowski przedstawił rys historyczny jednostki. Odbywane uroczystości były też dobrą okazją do wręczenia zasłużonym strażakom odznaczeń i podziękowań.
  
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odznaczeni zostali:
 
ZŁOTYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"
1. Karolak Zenon - Członek OSP w Głuchowie
2. Królak Stanisław - Członek OSP w Głuchowie
3. Kwinciak Henryk - Członek OSP w Głuchowie
 
SREBRNYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"
1. Burdelak Stanisław - Członek OSP w Głuchowie
2. Czyżak Zdzisław - Członek OSP w Głuchowie
3. Gidelski Zbigniew - Członek OSP w Głuchowie
4. Pasik Eugeniusz - Członek OSP w Głuchowie
5. Rosiak Stanisław - Członek Komisji Rewizyjnej OSP w Głuchowie
6. Szymczak Tomasz - Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP w Głuchowie
 
BRĄZOWYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"
1. Koralewski Jan - Członek OSP w Głuchowie
2. Kuras Andrzej - Członek OSP w Głuchowie
 
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku  ODZNAKĄ "STRAŻAK WZOROWY" odznaczeni zostali:
1. Balcerzak Romuald - Członek OSP w Głuchowie
2. Chojnacki Tomasz - Członek OSP w Głuchowie
3. Grzesiak Mariusz - Kronikarz OSP w Głuchowie
4. Kowalczyk Andrzej - Członek Komisji Rewizyjnej OSP w Głuchowie
5. Kwinciak Adrian - Naczelnik OSP w Głuchowie
6. Pasik Jarosław - Sekretarz OSP w Głuchowie 
7. Sobczyński Mirosław - Członek OSP w Głuchowie
8. Szuszwalak Krystian - Członek OSP w Głuchowie
 
ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TURECKIEGO" odznaczony został:
1. Kwinciak Krzysztof - Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Prezes Zarządu OSP
                                  w Głuchowie
 
Szczególne podziękowania przekazane zostały druhom z OSP w Głuchowie za długoletnią służbę. Otrzymali je: ks. Stanisław Kiermasz, Stanisław Bajan, Józef Ćwikliński, Zygmunt Dzikowski, Henryk Kwinciak i Marian Pietrzak.
 
Były też podziękowania i upominek złożone na ręce Prezesa Krzysztofa Kwinciaka przez przedstawicielki współpracującego z jednostką OSP miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
 
Po wręczeniu odznaczeń i podziękowań głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystości uświetniły występy orkiestry dętej przy OSP w Tokarach, uczniów Szkoły Podstawowej w Tokarach i młodzieży z Głuchowa. Całość uroczystości prowadził Jarosław Pasik - Sekretarz OSP w Głuchowie.
 
 
                                                                                              Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl