wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 10 lutego 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

10 lutego 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE
  
      W dniu 10 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006.  Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach:  Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Krzysztof Kwinciak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Zbigniewa Gidelskiego,  na protokolanta - Jarosława Pasika. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Mariusz Grzesiak, Dariusz Grzesiak i Andrzej Kowalczyk . W zebraniu na 52 członków czynnych uczestniczyło 32 członków i na 24 członków MDP uczestniczyło 13 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Krzysztof Kwinciak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Julian Grzesiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Janusz Jeżykowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Głuchowie, szkolenia strażaków, umundurowania i organizacji imprez kulturalnych. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl