wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 7 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

7 lutego 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 7 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008.  Zebranie obsłużył Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jan Adamczyk. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Grzegorz Kurpik. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Grzegorza Dzikowskiego,  na protokolanta - Bolesława Chojnackiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Rafał Błaszczyk, Tomasz Węckowski i Kazimierz Wolniaczyk. W zebraniu na liczbę 29 członków czynnych uczestniczyło 19 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Grzegorz Kurpik, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Andrzej Janik, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Lech Błaszczyk, a plan działalności przedstawił Naczelnik Andrzej Barcki. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. W wolnych wnioskach i  dyskusji poruszono temat związany z zakupem w 2010 roku samochodu pożarniczego. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl