wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 3 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

3 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 3 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007.  Zebranie obsłużyli: Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Adrian Kwinciak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jacek Pawlak. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Naczelnik Grzegorz Kurpik. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Grzegorza Dzikowskiego,  na protokolanta - Bolesława Chojnackiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Sylwester Smak, Andrzej Calak i Rafał Błaszczyk. W zebraniu na 32 członków czynnych uczestniczyło 21 członków. Sprawozdanie z działalności i plan działalności przedstawił Naczelnik Grzegorz Kurpik, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Andrzej Janik, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Lech Błaszczyk. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007. W czasie zebrania dokonano zmian w składzie Zarządu. W związku ze złożoną w dniu 24 lutego 2007 roku rezygnacją z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu przez Grzegorza Dzikowskiego i  brakiem jej dotychczasowego uzupełnienia na funkcję Prezesa Zarządu został wybrany dotychczasowy Naczelnik Grzegorz Kurpik, na Naczelnika został wybrany dotychczasowy Zastępca Naczelnika Andrzej Barcki, a na Zastępcę Naczelnika po uprzednim dokooptowania do składu Zarządu został wybrany Rafał Błaszczyk. W wolnych wnioskach i  dyskusji poruszono sprawy związane z organizacją przez jednostkę gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 6 lipca 2008 roku. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl