wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 2 lutego 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

2 lutego 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 2 lutego 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium Krzysztof Śledź. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Otwarcia zebrania dokonał  Prezes Grzegorz Kurpik. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Grzegorza  Dzikowskiego,  na protokolanta - Bolesława Chojnackiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Marek Jaworski, Sylwester Smak i Przemysław Węckowski. W zebraniu na liczbę  33 członków czynnych uczestniczyło 20 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Grzegorz Kurpik, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Andrzej Janik, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Lech Błaszczyk. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono tematy związane z: przyjęciem nowego statutu OSP, konserwacją pokrycia dachowego na budynku strażnicy oraz zabezpieczeniem porządku na uroczystościach gminnych. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok oraz podjęło uchwały w sprawie: przyjęcia nowego statutu OSP i działalności organizacyjno-programowej, w tym realizację wniosku dotyczącego konserwacji pokrycia dachowego na budynku strażnicy
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl