wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 12 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

12 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę 12 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziechowie. Zebranie otworzył witając przybyłych gości i członków jednostki Prezes Zarządu Grzegorz Kurpik. W zebraniu uczestniczyli Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie ks. Antoni Janicki i Krzysztof Dytwiński oraz reprezentujący Samorząd Gminy Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński . Przewodniczącym Zebrania został Grzegorz Dzikowski, Protokolantem Bolesław Chojnacki, a Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Przewodniczący Piotr Janik, Sekretarz Przemysław Węckowski i Członek Komisji Marek Jaworski. W zebraniu na 30 członków czynnych uczestniczyło 19 członków. W części sprawozdawczej sprawozdania przedstawili: z działalności – Prezes Zarządu Grzegorz Kurpik, finansowe – Skarbnik Andrzej Janik, a Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Lech Błaszczyk. Plan działalności przedstawił Naczelnik Andrzej Barcki, a plan finansowy Skarbnik Andrzej Janik. Po przedstawionych sprawozdaniach i planach Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Następnie głos zabrał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Krzysztof Dytwiński omawiając działania Zarządu podejmowane w minionym roku i kadencji, plan zamierzeń i budżetu na 2011 rok oraz sprawy proceduralne związane z wyborami władz OSP. Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie ks. Antoni Janicki przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Stanisława Urbaniaka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Grzegorza Kurpika. Podziękowania i list na ręce Prezesa Zarządu Grzegorza Kurpika przekazał też w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak.  Po tych wystąpieniach odbyły się w głosowaniu jawnym wybory do Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016 oraz Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. W składzie zarządu nie ma Zastępcy Naczelnika, natomiast wybrano Wiceprezesa, którym został dotychczasowy Sekretarz Komisji Rewizyjnej Radosław Ruszkowski, a w jego miejsce wybrany został Marek Jaworski.  Składy przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Grzegorz Kurpik
2. Wiceprezes-Naczelnik – Andrzej Barcki
3. Wiceprezes – Radosław Ruszkowski
4. Sekretarz – Bolesław Chojnacki
5. Skarbnik – Andrzej Janik
6. Gospodarz – Jan Węckowski
7. Kronikarz – Kazimierz Wolniaczyk
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Lech Błaszczyk
2. Wiceprzewodniczący – Andrzej Calak
3. Sekretarz – Marek Jaworski
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Bolesław Chojnacki – Sekretarz
2. Grzegorz Dzikowski – Członek OSP
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Grzegorz Kurpik – Prezes
2. Bolesław Chojnacki – Sekretarz
3. Grzegorz Dzikowski – Członek OSP
W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście. Zebranie zakończyło się podjęciem przez Walne Zebranie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
 
                                                                                                 Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl