czwartek, 26 maja 2022r. Imienieny Filipa i Pauliny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator UPRAWNIENIA STATUTOWE

UPRAWNIENIA STATUTOWE

 
 
 
 
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU ZWIĄZKU 
 
 
 
 
             Oddział Gminny ZOSP RP w Kawęczynie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i innych ustaw oraz  statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
            
Władzami Oddziału Gminnego Związku są:
 1. Zjazd Oddziału Gminnego.
 2. Zarząd Oddziału Gminnego.
 3. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego reprezentuje Oddział Gminny i zarządza jego majątkiem.

Kadencja władz trwa pięć lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

W skład Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie wchodzą jako członkowie zwyczajni Związku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kawęczyn w liczbie 9 jednostek:

 1. OSP w Będziechowie
 2. OSP w Głuchowie
 3. OSP w Kawęczynie
 4. OSP w Kowalach Pańskich
 5. OSP w Marianowie
 6. OSP w Milejowie
 7. OSP w Skarżynie
 8. OSP w Tokarach
 9. OSP w Żdżarach

Powyższe uprawnienia wynikają ze statutu Związku. Pełny tekst statutu zamieszczony jest na stronie   www.zosprp.pl

                                                  

Opracował:                                   Prezes Zarządu Oddziału Gminnego - Zenon Tomczyk

 

Data opracowania - 14 lipca 2005 r.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl