poniedziałek, 27 września 2021r. Imienieny Kosmy i Damiana
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 9 stycznia - 13 lutego 2010 r. - KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA W OSP ZA 2009 r.

9 stycznia - 13 lutego 2010 r. - KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA W OSP ZA 2009 r.

 
Walne Zebrania Sprawozdawcze w OSP

W dniach od  9 stycznia do 13 lutego 2010 roku w jednostkach OSP na terenie Gminy Kawęczyn odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze, podczas których m.in. dokonano oceny działalności za 2009 rok. We wszystkich jednostkach OSP działające tam Zarządy otrzymały absolutorium za miniony rok. Podjęto także plany działalności i plany finansowe na rok 2010. Zebrania były obsługiwane przez Członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie,  Wójta i  Zastępcę Wójta Gminy Kawęczyn, przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Turku oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku. 


 
Informacje z przebiegu Walnych Zebrań w poszczególnych OSP
 
WALNE ZEBRANIE OSP W MARIANOWIE
9 stycznia 2010 r.

W dniu 9 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużył Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Grzegorz Dzikowski. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Zebranie otworzył  Prezes Wiesław Tomczak. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Kazimierza Kaczmarka,  na protokolanta - Jacka Pawlaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Marcin Chrostek, Karol Rosiak i Mariusz Tomczak. W zebraniu na 36 członków czynnych uczestniczyło 17 członków oraz na 2 członków honorowych -  1 członek. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Wiesław Tomczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Tadeusz Rosiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Paweł Iwaniak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W TOKARACH
9 stycznia 2010 r.

W dniu 9 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium Adrian Kwinciak. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Tokarach Ewa Wojtczak i nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tokarach, instruktorka marżonetek Renata Piontkowska. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Henryk Kaźmierczak. Na Przewodniczącego Walnego  Zebrania wybrano Renatę Piontkowską,  na protokolanta -  Tomasza Ogłazę. Komisja Uchwał i  Wniosków wybrana została w następującym  składzie: Jan Jatczak, Mariusz Jaśkiewicz i Zygmunt Tomczak. W zebraniu na liczbę  50 członków czynnych uczestniczyło  32 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Zastępca Naczelnika Tomasz Musiałowski, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił  Wiceprezes Krzysztof Śledź, a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, działalności Orkiestry Dętej i zagospodarowania środków finansowych. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W KAWĘCZYNIE
16 stycznia 2010 r.

W dniu 16 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, a jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego i Organizacyjno-Kadrowego Komendy Powiatowej PSP w Turku mł.bryg. Robert Bącała, Prezes Zarządu OSP w Kunach Andrzej Nowak i Prezes Zarządu OSP w Paprotni Wojciech Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Wojciech Dytwiński. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Antczaka,  na protokolanta - Izabelę Serafińską. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Rafał Gil, Sylwester Kasprzak i Tomasz Serafiński. W zebraniu na  58 członków czynnych uczestniczyło 37 członków, na  6 członków honorowych uczestniczyło 4 członków i  na  10 członków wspierających uczestniczyło 5 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Wojciech Dytwiński, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Marian Raszewski, a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Binkowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwały w sprawie:  sprzedaży samochodu „Jelcz” celem spłaty kredytu, zakupu nowego sprzętu do działań bojowych oraz działalności organizacyjno-programowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W MILEJOWIE
23 stycznia 2010 r.

W dniu 23 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w osobach:  Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Członek Prezydium Adrian Kwinciak. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski, kpt. Artur Pietroń z Komendy Powiatowej PSP w Turku i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński.  Otwarcia zebrania dokonał Prezes Włodzimierz Filipczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Jarosława Króla,  na protokolanta -  Kamilę Walczak. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Jan Jasiak, Piotr Krotowski i Andrzej Nowak.  W zebraniu na   72 członków czynnych uczestniczyło 44 członków, na 6 członków honorowych uczestniczyło  2 członków i na  18 członków MDP uczestniczyło  3 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Jarosław Król, sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Krzysztof Tomczyk, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Mariusz Adamus, a  plan działalności i  plan finansowy na 2010 rok przedstawił Wiceprezes Jarosław Król. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W dyskusji poruszono sprawy zakupu nagłośnienia, remontu pompy ręcznej i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektów. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W GŁUCHOWIE
30 stycznia 2010 r.

W dniu 30 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w osobach:  Wiceprezes Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, Członkowie Prezydium Krzysztof Dytwiński i ks. Antoni Janicki oraz Członek Zarządu Jarosław Król.   W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Proboszcz Parafii Głuchów ks. Marek Biskupski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Krzysztof Kwinciak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Zbigniewa Gidelskiego,  na protokolanta - Annę Jeżykowską. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Piotr Burdelak, Mirosław Choronży i Mariusz Grzesiak. W zebraniu na  60 członków czynnych uczestniczyło 38 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Krzysztof Kwinciak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Julian Grzesiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Wiceprzewodniczący Janusz Jeżykowski, a plan działalności na 2010 rok przedstawił Naczelnik Adrian Kwinciak. Walne Zebranie  jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy związane z udziałem w międzynarodowych zawodach w Ostrawie oraz działaniami inwestycyjnymi. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W KOWALACH PAŃSKICH
6 lutego 2010 r.
 
W dniu 6 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużył Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie Wiesław Tomczak. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Turecki Ryszard Bartosik, Komendant Powiatowy PSP w Turku st.bryg. Leonard Soja i Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Sylwester Górnicki. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano  Tadeusza Krupińskiego,  na protokolanta - Jana Gibasiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Tadeusz Gośliński, Edmund Jacek i Andrzej Papierkowski. W zebraniu na 75 członków czynnych uczestniczyło 59 członków, na 1 członka honorowego -1 członek oraz na 2 członków wspierających - 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Sylwester Górnicki, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Gospodarz Franciszek Górnicki, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Ochocki. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy przyjęcia nowego statutu oraz zorganizowania wycieczki do byłego getta w Młodzianowie i Czachulcu. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W ŻDŻARACH
6 lutego 2010 r.

W dniu 6 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk i Komendant Gminny Stanisław Urbaniak. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. Komisję Uchwał i Wniosków wybrano w następującym  składzie: Jerzy Brzeziński, Ryszard Jaśkiewicz i Ryszard Michalski. W  zebraniu na  ogólny stan  35 członków czynnych uczestniczyło 22 członków oraz na 4 członków honorowych uczestniczył  1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Bogumił Marciniak, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński, a plan działalności na 2010 rok przedstawił Ryszard Jaśkiewicz. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy wyjazdu do Słowacji w maju 2010 roku oraz udziału strażaków w uroczystościach państwowych i kościelnych wraz ze sztandarem. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W ĘDZIECHOWIE
13 lutego 2010 r.

W dniu 13 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jacek Pawlak i Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Otwarcia zebrania dokonał  Prezes Grzegorz Kurpik. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Grzegorza Dzikowskiego,  na protokolanta - Bolesława Chojnackiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Rafał Błaszczyk, Grzegorz Michalak i Radosław Ruszkowski. W zebraniu na liczbę  28 członków czynnych uczestniczyło 23 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Grzegorz Kurpik, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Andrzej Janik, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Lech Błaszczyk, a plan działalności przedstawił Grzegorz Dzikowski. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W wolnych wnioskach  i  dyskusji poruszono tematy związane z wyposażeniem samochodu pożarniczego i remontem klatki schodowej. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WALNE ZEBRANIE OSP W SKARŻYNIE
13 lutego 2010 r.

W dniu 13 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, a jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:  Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku mł.bryg. Dariusz Stasiak  i Wójt Gminy Kawęczyn  Jan Nowak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta – Artura Łakomego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Maciej Adamczyk, Robert Maćczak i Radosław Pawlaczyk. W zebraniu na  39 członków czynnych uczestniczyło 20 członków oraz na 2 członków wspierających uczestniczył 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jan Adamczyk, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik. W wolnych wnioskach i  dyskusji poruszono tematy związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku strażnicy oraz likwidacji krytego zbiornika znajdującego się na posesji Ryszarda Augustyniaka. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej. 


                                                                                                            Opracowanie - Zenon Tomczyk

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl