poniedziałek, 27 września 2021r. Imienieny Kosmy i Damiana
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 5 czerwca 2011 r. - GMINNE OBCHODY "DNIA STRAŻAKA" TOKARY PIERWSZE '2011

5 czerwca 2011 r. - GMINNE OBCHODY "DNIA STRAŻAKA" TOKARY PIERWSZE '2011

 
 
 
Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej
i promocja monografii
 
Gminne uroczystości "Dnia Strażaka" połączone z jubileuszem 75-lecia Orkiestry Dętej OSP w Tokarach i promocją monografii OSP Gminy Kawęczyn rozpoczęły się przemarszem uczestników uroczystości z placu przed strażnicą do kościoła parafialnego. Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin sprawował i homilię wygłosił Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się na plac przy strażnicy, gdzie odbyły się główne uroczystości. Po przybyciu na miejsce Dowódca Uroczystości złożył raport Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku, Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi. Uroczystość otworzył witając zaproszonych gości Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik. Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli m.in.
- Poseł na Sejm RP Irena Tomaszak-Zesiuk,
- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego
   w Poznaniu, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki,
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku, Wójt Gminy Kawęczyn
   Jan Nowak,
- Wicestarosta Turecki Zbigniew Bartosik,
- Kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku,
- Dyrektor Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku Bartosz Stachowiak,
- Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Jan Tygielski,
- Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk,
- Kierownik Posterunku Policji w Kowalach Pańskich Mariusz Majcherek,
- Ostatni Naczelnik Gminy Kawęczyn Czesław Mocny,
- Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, delegacja
  OSP w Liskowie z sąsiedniej Gminy Lisków wraz z pocztem sztandarowym oraz delegacje  OSP
  z terenu Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi.
Rys historyczny Orkiestry Dętej OSP w Tokarach obchodzącej jubileusz 75-lecia odczytał Kronikarz Mariusz Jatczak. W dalszej części Bartosz Stachowiak dokonał prezentacji książki „Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn – zarys historyczny”, której był autorem. Materiały do tej publikacji pochodziły ze zbiorów Zarządu Oddziału Gminnego i jednostek OSP. Wydawcą była Gmina Kawęczyn, a finansowanie publikacji nastąpiło z gminnego budżetu oraz pozyskanych w ramach projektu środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po prezentacji Wójt Jan Nowak i Dyrektor Bartosz Stachowiak wręczyli egzemplarze monografii zaproszonym gościom.
Następnie odbyła się dekoracja odznaczeniami, które otrzymali:
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Stanisław Chmiela, Jarosław Król, Grzegorz Kurpik, Eugeniusz Migdalski, Marian Raszewski
i Marian Żwański.                
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Karol Kaźmierczak, Jan Kubisiak, Krzysztof Macudziński, Krzysztof Osiborski, Krzysztof  Śledź,
Jan Tomczyk i Andrzej Wesołowski. 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Jacek Gośliński, Andrzej Krotowski, Tomasz Ogłaza, Stanisław Piasecki, Andrzej Piątkowski, Krzysztof Radzimski, Stanisław Skonieczny, Krzysztof Szczeciński, Bronisław Warszewski i Karol Żwański.
Odznaka „Strażak Wzorowy”
Bernard Buda, Mateusz Dewicki, Łukasz Dziesiątkowski, Mariusz Janik, Anna Jeżykowska, Krzysztof Jurek, Zbigniew Królak, Jacek Kuras, Mariusz Owczarek, Jacek Rusek, Jarosław Sęk i Zbigniew Walaszczyk.
Złota Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
Pasik Jarosław i Kwinciak Adrian.
Odznaka za wysługę 15 lat
Ks. Antoni Janicki.
Okolicznościowe podziękowania od Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie otrzymali kierowcy-konserwatorzy OSP: Jan Gośliński z Kowali Pańskich oraz Dariusz Siemiątkowski ze Skarżyna.
Uroczystości zakończyły się wystąpieniami zaproszonych gości i koncertem w wykonaniu jubilatów - Orkiestry Dętej OSP w Tokarach wraz z marżonetkami.
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl