poniedziałek, 27 września 2021r. Imienieny Kosmy i Damiana
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 3 czerwca 2007 r. - IX POWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH TOKARY '2007

3 czerwca 2007 r. - IX POWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH TOKARY '2007

 
 
 
 
 
Koncertowały Orkiestry Dęte
 
W niedzielę 3 czerwca 2007 roku odbył się IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. W przeglądzie brało udział sześć orkiestr: z Brudzewa, Dobrej-Żeronic, Przykony, Tokar, Turku i Władysławowa. Organizatorami przeglądu byli:
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku,
- Starostwo Powiatowe w Turku,
- Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kawęczynie,
- Wójt Gminy Kawęczyn,
- Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach.
W przeglądzie uczestniczyli: Starosta Turecki Ryszard Bartosik, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu tureckiego, Przewodniczący Rad Gmin oraz Miast i Gmin z terenu powiatu tureckiego, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu tureckiego oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku. Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr z placu przy Kościele Parafialnym w Tokarach na stadion. Na wysokości strażnicy orkiestry były oceniane w muzyce marszowej. Poniżej prezentujemy poszczególne orkiestry w kolejności ich przemarszu.
Orkiestra Dęta OSP w Tokarach powstała w 1935 roku. W 2005 roku świętowała jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Uczestniczy w obchodach różnych świąt państwowych, kościelnych oraz innych imprezach okolicznościowych. Bierze udział w przeglądach orkiestr i piknikach. Za udział otrzymuje znaczące wyróżnienia, puchary i nagrody. W 2000 roku na przeglądzie regionalnym zdobyła pierwsze miejsce w muzyce marszowej. Orkiestra liczy 29 członków. Kierownikiem orkiestry jest Henryk Kaźmierczak - Prezes Zarządu OSP w Tokarach, a kapelmistrzem Eugeniusz Grzelak. W roku bieżącym do orkiestry dołączyły marżonetki, których grupa powstała w Szkole Podstawowej w Tokarach. 
 
 
 
Orkiestra Dęta OSP w Brudzewie powstała w 1920 r. Od początku swojego istnienia czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych, strażackich oraz innych na terenie Gminy Brudzew oraz poza nią. Orkiestra liczy 35 członków. Jej opiekunem jest Tadeusz Kaszyński, a kapelmistrzem Andrzej Kujawa.
 
 
 
 
Orkiestra Dęta GOK w Przykonie powstała we wrześniu 2001 r. Pierwsze sukcesy orkiestry pojawiły się w maju 2003 r. na piątym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych we Władysławowie i trwają do dziś. Orkiestra bierze udział w różnych imprezach i przeglądach na szczeblach gminnych i powiatowych, prezentując swój repertuar. Orkiestra liczy 30 członków. Jej opiekunem jest Zbigniew Bartosik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie, a kapelmistrzem Janusz Kujawa.
 
 
 
 
Orkiestra Dęta OSP w Dobrej-Żeronicach powstała w 1991 r. Do tej pory wielokrotnie brała udział w powiatowych, wojewódzkich oraz regionalnych przeglądach, otrzymując wysokie oceny artystyczne. Orkiestra uczestniczy w corocznych uroczystościach rocznicowych i okolicznościowych w gminie i poza nią. Orkiestra liczy 37 członków. Jej opiekunem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, a kapelmistrzem Eugeniusz Grzelak.
 
 
 
 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP we Władysławowie powstała w 1915 r. Orkiestra bierze czynny udział w różnych uroczystościach na terenie gminy, powiatu i województwa. Co roku uczestniczy w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Orkiestra liczy 30 członków. Kapelmistrzem jest Andrzej Kujawa.
 
 
 
 
 
 
Orkiestra Dęta OSP w Turku powstała w 1885 r. i jest najstarszą orkiestrą w Wielkopolsce. Dwa lata temu świętowała jubileusz 120-lecia swojego istnienia. Orkiestra od lat bierze udział w przeglądach powiatowych, wojewódzkich i międzywojewódzkich. Dwukrotnie brała udział w ogólnopolskim zlocie orkiestr w Licheniu. Orkiestra liczy 30 członków. Jej opiekunem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, a kapelmistrzem Eugeniusz Grzelak.
 
 
 
Po przybyciu na stadion orkiestry wykonały wspólnie dwa utwory: "Orkiestry Dęte" i "Pochód". Uroczystego otwarcia przeglądu dokonał Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Następnie każda z orkiestr zaprezentowała się w koncercie. Po koncercie orkiestr uczniowie Szkoły Podstawowej w Tokarach zaprezentowali program artystyczny. Występy orkiestr oceniała komisja w składzie: Piotr Kmieciak - Przewodniczący oraz Jan Owczarek i Bogumił Stawicki - Członkowie Komisji. Zgodnie z werdyktem Komisji najlepszą była orkiestra z Władysławowa, która będzie reprezentowała powiat turecki na przeglądzie wojewódzkim, natomiast jako drugą oceniono orkiestrę z Tokar, która będzie reprezentowała powiat turecki na pikniku w Pęczniewie. Wszystkie orkiestry otrzymały równorzędne nagrody finansowe, puchary i dyplomy, które wręczyli: Starosta Turecki Ryszard Bartosik, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku Zbigniew Gradecki, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak i Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Były też upominki specjalne - statuetkę dla najstarszego muzyka grającego na instrumencie dętym otrzymał Zdzisław Błaszczyk z Orkiestry Dętej OSP w Dobrej-Żeronicach, a statuetkę dla najmłodszego muzyka grającego na instrumencie dętym otrzymała Aleksandra Rychlik z Orkiestry Dętej GOK w Przykonie. Statuetki wręczyli: Starosta Ryszard Bartosik i Prezes Zbigniew Gradecki. Podsumowania i zamknięcia przeglądu dokonał Prezes Zbigniew Gradecki. Całość prowadziła Barbara Osiewała ze Szkoły Podstawowej w Tokarach.
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
(Informacje o orkiestrach zamieszczone w powyższym tekście pochodzą z przesłanych zgłoszeń orkiestr do udziału w przeglądzie).  

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl