poniedziałek, 27 września 2021r. Imienieny Kosmy i Damiana
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 14-16 września 2007 r. - XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRONIK STRAŻACKICH W KOŁOBRZEGU

14-16 września 2007 r. - XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRONIK STRAŻACKICH W KOŁOBRZEGU

 
 
 
 
 
 
Kronikarze w Kołobrzegu
 
 
 
 
         XIV Ogólnopolski Konkurs Kronik oraz XIV Ogólnopolski Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia i Opracowania  "Z dziejów OSP" zostały zorganizowane w dniach 14-16 września 2007 roku w historycznym i malowniczym Kołobrzegu. Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny ZOSP RP, natomiast gospodarzami byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu, Komenda Powiatowa PSP w Kołobrzegu, Prezydent Kołobrzegu i Starosta Kołobrzeski. W pierwszych dniach pobytu kronikarze odbyli spotkanie z gospodarzami, zapoznali się z tradycjami i historią Pomorza Zachodniego oraz zwiedzili miasto Kołobrzeg i jego zabytki, w tym Port Morski, Muzeum Oręża Polskiego i Katedry. W ostatnim dniu spotkania odbyło się zwiedzanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs, seminarium popularnonaukowe oraz podsumowanie konkursu, a w części tej brał również udział wraz z kroniką Prezes i Kronikarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk. W trakcie zwiedzania wystawy kronik następowała wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy ich autorami. Jednak najbardziej ożywiona dyskusja i wymiana poglądów przebiegała pomiędzy autorami wystawionych prac a członkami jury, którzy te prace oceniali: przewodniczącym
             Zwiedzanie wystawy            jury dr Eugeniuszem Walczakiem
                                                   oraz członkami jury: prof. dr hab. Piotrem Matusakiem, dr Zdzisławem Zasadą, mgr Anną Przybylską i mgr Jerzym Przybylskim. Przed oficjalnym otwarciem seminarium popularnonaukowego i podsumowania konkursów, leureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XIV Konkursu na Pamiętniki, Wspomnienia i Opracowania "Z dziejów OSP" swoim występem powitał                 Chór "CANTUS"
Kameralny Chór Mieszany "CANTUS" działający przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Połczynie Zdroju. Chór działa od 1998 roku i ma na swoim koncie ogromne osiągnięcia nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Następnie rozpoczęło się seminarium popularnonaukowe i podsumowanie konkursów, które otworzył Członek Prezydium Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego Stanisław Kopeć. W swoim wystąpieniu przybliżył cele i potrzeby organizowania tych spotkań, powitał zgromadzonych laureatów oraz zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Marek Hok, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier
              Otwarcie spotkania              Marek Kowalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
                                                    w Kołobrzegu st.kpt. Jerzy Bartnik oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu Grzegorz Januszewski. Szczególne słowa skierował pod adresem głównego organizatora, Kierownika Działu Programowego Leonardy Bogdan i Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP. Po otwarciu rozpoczęło się seminarium prowadzone przez Przewodniczącego Komisji Historycznej prof.dr hab. Piotra Matusaka, a wykłady wygłosili:
- prof. dr hab. Piotr Matusak
  "Potrzeba ruchu kronikarskiego i przydatność kronik w prowadzonych badaniach historycznych,
   socjologicznych i kulturoznawczych",
- dr Hieronim Kroczyński
  "Niektóre wydarzenia z dziejów Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu
   kołobrzeskiego",
- st.bryg.mgr Andrzej Priadka
   "Rys historyczny ochrony przeciwpożarowej w rejonie kołobrzeskim",
- dr Zdzisław Zasada
   "Sportowo-pożarnicza działalność jednostek straży pożarnych w latach 1875-1992".
Po zakończonym seminarium przewodniczący jury dr Eugeniusz Walczak dokonał omówienia przebiegu konkursu, na który wpłynęło 130 kronik w 183 tomach oraz 29 prac w konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania. Na zakończenie spotkania wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i skromne okolicznościowe upominki.
 
 Wręczenie dyplomów i okolicznościowych upominków
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl