poniedziałek, 27 września 2021r. Imienieny Kosmy i Damiana
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 10 maja 2007 r. - KONTROLE PRZECIWPOŻAROWE "AKCJA POSESJA" NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN

10 maja 2007 r. - KONTROLE PRZECIWPOŻAROWE "AKCJA POSESJA" NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN

 
 
Wiosenne kontrole.
 
          W dniu 10 maja 2007 roku na terenie Gminy Kawęczyn przeprowadzone zostały doroczne wiosenne kontrole przeciwpożarowe "Akcja Posesja" oraz kontrole gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kontrole zostały przeprowadzone przez cztery zespoły kontrolne.
Zespół  I  w składzie:
1. Mł.kpt. Artur Pietroń - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
2. Wojciech Knera - Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie,
3. Sylwester Smak - Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie,
przeprowadził kontrolę w miejscowościach - Chocim, Głuchów, Milejów, Okręglica i Tokary.
Zespół  II  w składzie:
1. Kpt. Wojciech Pasik - Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Turku,
2. Jan Królak - Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich,
3. Jan Podkowski - Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie,
przeprowadził kontrolę w miejscowościach - Kawęczyn, Marcinów, Marianów i Wojciechów.
Zespół  III  w składzie:
1. Bogdan Kurek - Posterunek Policji w Kowalach Pańskich,
2. Jan Gośliński - Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich,
3. Paweł Nowak - Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie,
przeprowadził kontrolę w miejscowościach - Będziechów, Marcjanów, Skarżyn i Żdżary.
Zespół  IV  w składzie:
1. Mł.kpt. Piotr Pieśkiewicz - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
2. Jan Adamczyk - Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie,
3. Stanisław Urbaniak - Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie,
przeprowadził kontrolę gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Głuchowie, Kawęczynie, Kowalach Pańskich, Marianowie, Milejowie, Skarżynie i Tokarach.
 
Ogółem kontrolę przeprowadzono w 13 miejscowościach oraz w 7 jednostkach OSP. Skontrolowano 29 posesji, w których dokonano oględzin 49 obiektów, m.in. stodoły, budynki inwentarskie i gospodarcze, punkty wymiany gazu propan-butan w butlach i garaże.  Podczas kontroli stwierdzono ogółem 83 usterki. Stwierdzone usterki w budynkach gospodarczo-inwentarskich dotyczyły głównie stanu instalacji elektrycznej i osprzętu, tj. prowizoryczne podłączenia, brak kloszy osłonowych na lampach oświetleniowych, instalacja elektryczna pokryta kurzem i pajęczyną. W przypadkach, gdzie stwierdzono usterki o mniejszym zagrożeniu, właścicieli pouczono o konieczności ich usunięcia. Natomiast w sześciu przypadkach, dotyczących punktów wymiany gazu propan-butan, kontrole zakończono wydaniem decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
(Materiały źródłowe: Dokumenty z kontroli oraz informacja o wynikach kontroli  z Komendy Powiatowej PSP w Turku).

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl