czwartek, 19 maja 2022r. Imienieny Piotra i Mikołaja
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn

Na podstawie art.  5a ust. 1 i ust 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r  poz. 1875 oraz uchwałą Nr. XXX/209/2017 z 30 czerwca 2017 r. . w sprawie przystąpienia do przygotowania i opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn, Wójt Gminy Kawęczyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017 -2023”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczynna lata 2020 -2023”, od wszystkich grup interesariuszy w tym w szczególności uwzględniając społeczność obszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i innych użytkowników.

 

Konsultacje projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn

na lata 2017 -2023 „trwać będą w okresie od dnia:

12 października 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku do godziny 15:30.

 

Konsultacje prowadzone będą w formie  opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn, na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy. W formie spotkań konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającymi wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu oraz w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

Spotkania odbędą się:

-  dla mieszkańców Gminy Kawęczyn w szczególności mieszkańców sołectwa Tokar, Głuchów, Chocim w Urzędzie Gminy Kawęczyn w dniu 19 października o godzinie 10:00

 - dla mieszkańców Gminy Kawęczyn w szczególności mieszkańców sołectwa Kawęczyn i Młodzianów w dniu 20 października o godzinie 12:00

- dla przedsiębiorców w dniu  19 października o godzinie 12:00 oraz 20 października o godzinie 10

- dla przedstawicieli NGO 19 października 14:00

 

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  należy  składać  do  Biura Obsługi Interesanta Urzędu  Gminy lub przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl w  terminie od 12 października 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku do godziny 15:30.

 

Załącznik nr 1

Lokalny Program Rewitalizacyjny Gminy Kawęczyn

LPR.pdf 

Załącznik nr 2

Obwieszczenie

obwieszczenie konsultacje.pdf 

Załącznik nr 3

Formularz konsultacyjny

formularz konsultacyjny.pdf 

Zarządzenie Wójta Gminy

ZARZADZENIE.pdf 

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl