środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

RG-PKR.3.2017

Kawęczyn, dnia 13.11.2017 r.

 

                                                 

 

                                     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.

 

Działając na podstawie zasad konkurencyjności, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy PZP w trybie zapytania ofertowego w imieniu Gminy Kawęczyn zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

Numer ofert: 3

Nazwa (firma) Wykonawca:  KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BARBARA WITAK

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Kamykowa 4303-289 Warszawa

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „doświadczenie”: 100,00 pkt.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Oferta została uznana za ważną na podstawie cena 100 % to znaczy ze jest ofertą z najniższą ceną w wysokości 1180,80 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu  a jego oferta nie ulega odrzuceniu.

 

Dane dotyczące pozostałych wykonawców:

 

Numer ofert: 1

Nazwa (firma) Wykonawca: AUSULTING Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa Mgr Edward Wolnik

Siedziba (adres) Wykonawcy: Szwalbego 2/20 85-080 Bydgoszcz

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „doświadczenie”: 59,04 pkt.

 

Numer ofert: 2

Nazwa (firma) Wykonawca: MaxFinanse sp.z.o.o

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Składowa 10, 19-400 Olecka

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „doświadczenie”: 51,34 pkt.

 

W/w postępowanie prowadzone było poza trybem ustawy Prawo zamówień publicznych i nie przysługuje odwołanie.

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl