piątek, 29 września 2023r. Imienieny Michała i Michaliny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Pod koniec ubiegłego roku złożono wniosek na realizację projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie” w związku z ogłoszonym naborem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących. 

✅Został zaopiniowany on pozytywnie pod względem merytorycznym i znalazł się na drugim miejscu na liście rankingowej 

Całkowita wartość inwestycji została oszacowana na kwotę ➡️547 142, 00 zł a kwota dofinansowania będzie wynosić ➡️ 378 106,25 zł.

✅ PSZOK zostanie zrealizowany na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Kawęczynie. Planowany termin zakończenia inwestycji został przewidziany na koniec 2020 roku.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl