niedziela, 24 września 2023r. Imienieny Gerarda i Teodora
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Ogłoszenia Archiwum

Ogłoszenia Archiwum

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2016-01-20 13:37:37

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2015-12-21 13:44:43

SPRAWOZDANIE Z KONSUTACJI W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

2015-09-28 08:57:29

Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

2015-09-07 11:53:50

Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn

2015-08-05 09:14:07

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r.

2015-07-10 08:27:25

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich poszukuje pracownika na zastępstwo w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach Pierwszych z t

2015-05-25 12:19:50

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r.

2015-04-28 14:36:19

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.04.2015 r.

2015-04-03 12:18:54

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogloszonego dn. 07.01.2015 r.

2015-02-06 11:50:41

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 07.01.2015 r.

2015-01-07 12:44:44

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.

2014-10-24 12:44:59

Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

2014-10-15 13:59:17

Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn.09.09.2014 r.

2014-10-07 11:58:26

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r.

2014-09-09 13:40:00

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03 czerwca 2014 r.

2014-06-30 10:55:35

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r.

2014-06-04 08:03:33

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r.

2014-05-23 11:46:49

O G Ł O S Z E N I E

2014-05-20 15:31:26

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r.

2014-04-29 14:39:51

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r.

2014-01-28 13:11:06

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kw

2013-10-23 11:58:18

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Wspolpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

2013-10-15 12:13:43

Informacja w sprzwie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 30.04.2013 r.

2013-05-27 13:40:49

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r.

2013-05-06 14:34:57

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 15.02.2013r.

2013-03-15 08:46:56

Informacja o wynikach naboru na zastepstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego w oddziale w Kawęczynie POKL 9.1.1

2013-02-26 10:46:44

Informacja w sprawie rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w dn. 29.01.2013 r.

2013-02-22 13:37:00

Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert z dn. 15.02.2013 r. w wzakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

2013-02-15 14:17:38

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

2013-02-22 12:22:50

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".

2013-01-29 14:36:27

Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..."

2012-11-08 09:37:31

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś

2012-10-19 09:36:23

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2012-09-26 13:57:34

Informacja o wynikach naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Kowalach Pańskich i pomocy nauczyciela w oddziale Kawęczynie

2012-08-30 09:45:19

Informacja o rozstrzygnięci otwartego konkursu ofert.

2012-08-24 14:08:11

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Kowalach Pańskich oraz pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w Oddziale w Kawęczynie w ramach projektu

2012-08-24 13:19:26

ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

2012-07-30 11:47:28

Informacja o wyborze oferty w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dn. 01.06.2012 r.

2012-06-27 08:19:30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. realizacji projektu „Nasze dzieci- nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” POKL 9.1.2

2012-06-26 14:33:27

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 23/2012 z dn. 01.06.2012 r.

2012-06-01 13:26:35

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolngo Odział w Tokarach i Kaweczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

2012-05-16 15:21:35

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Tokarach i Oddział w Kaweczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

2012-05-09 10:06:44

Informacja o uniewaznieniu naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Tokarach Pierwszych w ramach projektu "Przedszkolaki na star" POKL 9.1.1

2012-05-09 10:02:06

Informacja o wynikach naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Tokarach Pierwszych.

2012-05-08 13:04:33

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolngo Odział w Tokarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

2012-05-02 15:19:11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 16/2012 z dn. 26.04.2012 r.

2012-04-26 14:29:38

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Tokarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

2012-04-26 12:19:14

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kul

2012-01-31 10:05:28

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały "Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ..."

2011-11-22 14:55:19

Ogłoszenie Konsultacji Rocznego Programu z organizacjami pozarzadowymi

2011-11-09 14:16:07

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkol

2011-08-31 15:32:58

Ogłoszenie o wynikach formalnych naboru na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu

2011-08-29 12:18:00

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego w r

2011-08-22 15:17:37

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 29 czerwca 2011 r.

2011-07-21 10:53:39

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.06.2011 r.

2011-06-29 13:18:25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta z dn. 27.05.2011

2011-06-20 13:29:06

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wojta z dn. 11.05.2011 r.

2011-06-08 10:35:46

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 27.05.2011 r.

2011-05-27 13:22:26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 11.05.2011 r.

2011-05-12 11:58:55

Zebrania Spółek Wodnych

2011-03-02 10:06:50

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie

2011-02-24 11:37:56

Informacja o rozsrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27.01.2011 r.

2011-02-21 13:34:00

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

2011-01-27 15:07:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : przebudowie drogi gminnej, w miejscowości

2010-09-10 11:46:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : perzbudowie drogi gminnej, w miejscowości

2010-09-10 11:43:13

Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Postepowanie w spr. wydania decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kaweczynie

2010-08-12 08:27:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej 15KV-950m, budowie

2010-08-04 11:16:05

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 30.04.2010 r.

2010-05-28 14:21:40

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 30.04.2010 r.

2010-04-30 08:27:29

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn.26.01.2010 r.

2010-03-09 09:52:07

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 26.01

2010-01-27 09:15:06

Uchwała na 2010 r. podatek transportowy

2010-01-27 09:13:45

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10 lutego 2009 r.

2009-03-16 13:23:54

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.

2009-03-09 14:44:46

Informacja w sprzawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. oraz przedłużenia terminu podpisania umów

2009-03-03 09:42:56

Przedlużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn 27 stycznia 2009 r.

2009-03-02 13:57:18

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10.02.2009 r.

2009-02-10 13:44:48

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.

2009-01-27 09:36:51

Świadczenia rodzinne dla dzieci - Informacja GOPS

2008-09-02 14:46:55

Nabór na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach

2008-08-27 14:24:02

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km.

2008-04-02 15:07:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Modernizacji istniejącej linii SN – 1

2008-04-01 15:26:08

Decyzje środowiskowe - Budowa drogi gminnej w m. Głuchów

2008-02-19 10:03:50

Zawiadomienie - dec. środowiskowa na Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

2006-12-12 11:13:02

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl