poniedziałek, 21 czerwca 2021r. Imienieny Alicji i Alojzego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator Informacja w sprawie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) rozszerzenia obszaru zagrożenia

Informacja w sprawie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) rozszerzenia obszaru zagrożenia

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie nr 20/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów tureckiego i kaliskiego. 

W związku z wystąpieniem w miejscowości Gawłowice oraz Poniatówek gmina Goszczanów (województwo łódzkie) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu w promieniu 10 km od ogniska wyznaczył obszar zagrożony, który swoim zasięgiem objął teren powiatu tureckiego i będzie obejmował następujące miejscowości w Gminie Kawęczyn: Okręglica, Chocim, Głuchów, Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Żdżary, Milejów i Wojciechów.
W związku z powyższym zgodnie z w/w rozporządzeniem :
  1. Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:
  • 1niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  •  stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  •  niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
2. Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:
  • 1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  • 2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  • 3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  • 4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. W/w środki określone stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl