niedziela, 22 maja 2022r. Imienieny Julii i Heleny
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator separator VI FESTIWAL TRADYCYJNEJ KUCHNI WIELKOPOLSKIEJ połączony z DOŻYNKAMI GMINNO - PARAFIALNYMI Kawęczyn 14 sierpnia 2016 r. cz.II

VI FESTIWAL TRADYCYJNEJ KUCHNI WIELKOPOLSKIEJ połączony z DOŻYNKAMI GMINNO - PARAFIALNYMI Kawęczyn 14 sierpnia 2016 r. cz.II

Tegoroczne uroczystości dożynkowe połączone z VI Festiwalem Tradycyjnej Kuchni

 Wielkopolskiej rozpoczęły się korowodem dożynkowym który prowadzony był przez

 Zespół Ludowy i Kapele Liskowianie za nim kroczył Poczet Sztandarowy Gminnego Koła

 Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie sztandar nieśli Prezes Stowarzyszenia Sylwester

 Kasprzak, Tadeusz Duszyński Sekretarz Stowarzyszenia, Jan Łuczak Członek Zarządu

 Stowarzyszenia: Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży

 Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie sztandar nieśli druhowie Ochotniczej

 Straż Pożarna w Głuchowie Mateusz Dewicki, Damian Gidelski, Bartosz Okoński: Poczet

 Sztandarowy Powiatowego Koła Pszczelarzy w Turku sztandar nieśli: Prezes Koła - Marcin

 Bugała, Zbigniew Ogrodowczyk Sekretarz Zarządu, Eugeniusz Rusek Członek Zarządu. Za

 pocztami podążały delegacje wieńców w liczbie 21 były to delegacje sołectw:

 Sołectwa Siedliska, która w roku 2015 reprezentowała Gminę Kawęczyn na Dożynkach

 Powiatowych w Russocicach w Gminie Władysławów. Delegacje prowadziła Julia Czapla,

 wieniec nieśli: Małgorzata Laskowska, Krystyna Paruszewska, Zbigniew Czapla, Stanisław

 Czapla.

Sołectwa Będziechów delegację prowadził Andrzej Janik, wieniec nieśli: Monika Michalak,

 Renata Janik, Wioletta Kurpik, Agnieszka Ruszkowska.

 Sołectwa Chocim delegację prowadził Artur Tomczyk, wieniec nieśli: Zdzisław Kowalczyk,

 Teresa Sambor, Barbara Tomczyk i Józef Iwaniak.

 Sołectwa Ciemień delegacę prowadził Łukasz Mila, wieniec nieśli: Wojciech Górski, Dawid

 Rosiakowski, Sylwester Kubczyk, Bartłomiej Kowalewski.

 Sołectwa Dziewiątka delegację prowadził Józef Marcinkowski, wieniec nieśli: Izabela

 Mirek – Iglikowska, Celina Przybylak, Dariusz Nerczyński, Sylwia Maciejewska.

 Sołectwa Głuchów delegację prowadziła Emilia Czechowska, wieniec nieśli: Zbigniew

 Gidelski, Adrian Kwinciak, Alojzy Czechowski, Mariusz Grzesiak.

 Sołectwa Kawęczyn delegacje prowadziła Katarzyna Dewicka, wieniec nieśli: Arleta

Kasprzak, Barbara Dewicka, Marzena Łuczak i Paulina Grabowska.

Sołectwa Kowale Pańskie delegację prowadził Mateusz Rusiecki, wieniec nieśli: Jan

Karbowski, Piotr Deszcz, Anna Rusiecka, Sylwia Jaros-Brzychcy.

Sołectwa Kowale Pańskie- Kolonia delegację prowadził Andrzej Jaworski, wieniec nieśli:

Angelika Jaworska, Agata Badowska, Rafał Mikołajczyk, Kamil Janaszczyk.

Sołectwa Leśnictwo delegację prowadził Dariusz Buda, wieniec nieśli: Janina Siwek,

Stanisława Jaworska, Stanisław Jaśniewicz, Ewa Buda.

Sołectwa Marcinów delegację prowadził Wiktor Gebler, wieniec nieśli: Jolanta Gebler,

Ewa Kwiatkowska, Zbigniew Kwiatkowski, Paweł Sypniewski.

Sołectwa Marcjanów delegację prowadził Przemysław Bronszewski, wieniec nieśli:

Aldona Bronszewska, Teresa Duszyńska, Ryszard Grzelak, Eugeniusz Szczepaniak.

Sołectwa Marianów delegację prowadził Wojciech Heresztyn, wieniec nieśli: Beata

Heresztyn, Zofia Tomczak, Jadwiga Kaczmarek, Renata Filipiak.

Sołectwa Marianów Kolonia delegację prowadziła Patrycja Wlazło, wieniec nieśli:

Zygmunt Przygoński, Marcin Przygoński, Przemysław Wlazło i Robert Kilan.

Sołectwa Milejów delegację prowadził Kateusz Krzykacz, wieniec nieśli: Jolanta Mazurek,

Jadwiga Krzykacz, Violetta Smuła i Irena Nowak.

Sołectwa Młodzianów delegację prowadził Kamil Nagórski, wieniec nieśli: Anna Nagórska

i Anna Spychała.

Sołectwa Stanisława delegację prowadziła Oliwia Dzikowska, wieniec nieśli: Paulina Linka,

Anna Przyborek, Karol Świderski, Bartosz Tomczak.

Sołectwa Tokary delegację prowadził Łukasz Jaworski, wieniec nieśli: Roman Jaszczak,

Zdzisław Ziółkowski, Bożena Błaszak-Skonieczna, Małgorzata Jaśkiewicz.

Sołectwa Wojciechów delegację prowadził Jakub Groblica, wieniec nieśli: Maria i Łukasz

Groblicowie, Joanna i Mariusz Śmiechurowie.

Sołectwa Żdżary delegację prowadził Ryszard Jaśkiewicz, wieniec nieśli: Julita Marciniak,

Maja Błaszczyk, Marzena Marciniak i Sebastian Janiak.

W dalszej kolejności kroczyły władze samorządowe: Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn,

Piotr Gebler Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn. Następnie starostowie tegorocznych

dożynek: Pani Weronika Chrostek i Pan Piotr Burdelak. Pani Weronika mieszka we

Wojciechowie, wraz z mężem Marcinem i dwuletnim synem Wiktorem prowadzą ponad 30

ha gospodarstwo rolne, ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego. Utrzymują 40 krów

mlecznych. Większość upraw to zboża, łąki oraz pastwiska. Pan Piotr zamieszkały w 

Głuchowie wraz z żoną Joanną, dwojgiem synów osmioletnim Jakubem i szeiścioletnim

Pawłem i rodzicami prowadzą 50 ha gospodarstwo rolne. W gospodarstwie większość

upraw to kukurydza, łąki i zboża, służące jako pasza dla bydła, którego hodowla liczy: 60

krów dojnych i 50 sztuk jałówek i cielaków. Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesny

sprzęt rolniczy. Wraz ze starostami kroczyli również zaproszeni goście a wśród nich:

Ryszard Bartosik Poseł na Sejm RP, Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum

Bezpieczeństwa, Anna Majda Radna Województwa Wielkopolskiego, Marek Beer Dyrektor

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wraz z 

Dariuszem Młynarczykiem jego zastępcą, Ireneusz Niewiarowski Prezes Wielkopolskiego

Stowarzyszenia Sołtysów, Mariusz Seńko Starosta Turecki, Rafał Gil Zastępca Dyrektora

Wielkopolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Ewa Kos Kierownik Zakładu

Usługowego w Turku Spółdzielni Pracy Kominiarzy. Po przybyciu korowodu dożynkowego

na boisko przy Urzędzie Gminy Kawęczyn, gdzie odbywały się uroczystości, rozpoczęła się

Msza święta polowa koncelebrowana przez księży proboszczów z terenu Gminy Kawęczyn

- ks. Romana Kowszewicza – proboszcza parafii pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach

Pańskich, ks. Janusza Tomczaka -proboszcza parafii pw. Św. Macieja Apostoła w Głuchowie,

ks. Piotra Bamberskiego – proboszcza parafii pw. Św. Katarzyny i Matki Boskiej Pocieszenia

w Przespolewie, w asyście księdza diakona Sebastiana Szkopa. Mszy przewodniczył ksiądz

Antoni Janicki -proboszcz parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Tokarach.

Po mszy konferansjerzy: Monika Szymańska i Tomasz Ziółkowski przybliżyli znaczenie i 

symbolikę święta który stanowi nieodłączny i trwały element naszego dziedzictwa

kulturowego. Święto plonów świadczy bowiem o naszej pamięci oraz wdzięczności za dary

ziemi, jest uwidocznieniem rolniczego wysiłku. Po odśpiewaniu hymnu przy

akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach,

Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn Piotra

Geblera powitali przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jan Nowak, który

podsumował miniony rok, przywołując najważniejsze dla gminy i jej mieszkańców

wydarzenia. Dziękował rolnikom i mieszkańcom gminy za całoroczny trud prac polowych,

gratulował dobrych plonów. Tradycje dożynkowe wraz z obrzędem rozpoczęto od

występów Kapeli Ludowej i zespołu „Liskowianie”, po czym na scenę zaproszono

starostów dożynek. Uwieńczeniem obrzędu dożynkowego było przekazanie przez

starostów chleba dożynkowego na ręce Wójta oraz kosza z owocami na ręce

Przewodniczącego, którzy wraz z księżmi poczęstowali wszystkich zgromadzonych

przyniesionymi darami. Po obrzędzie dożynkowym przyszedł czas by głos zabrali

zaproszeni gościem.in.: Ryszard Bartosik Poseł na Sejm RP, Marek Beer Dyrektor

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Anna

Majda Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Seńko Starosta Turecki.

Podczas Dożynek rozegrano konkurs na najpiękniejszy wieniec Dożynkowy w konkursie

wzięło udział 21 sołectw. Wience oceniało jury w składzie: Pani Alina Bartosik, Magdalena

Tomczyk – nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie oraz

Pani Milena Mąka nauczyciela ze Szkoły Podstawowej im. Pułkownika pilota Stanisława

Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie. I miejsce w konkursie zajął Marianów i będzie on

reprezentował Gminę Kawęczyn na Dożynkach Powiatowych 4 września w Gminie Turek,

II równorzędne – Kawęczyn i Marianów Kolonia, III równorzędne – Wojciechów i 

Dziewiątka. Konkurs kulinarny w ramach Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w 

którym wzieło udział 11 sołectw, oceniało je jury w składzie Magdalena Ciołek

koordynator Biura Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju, Pani Ewa Kowalska

Przedstawicielka Tureckiej Izby Gospodarczej i Pani Arleta Jakubowska ze Spółdzielni

Socjalnej „POWRÓCISZ TU”. W konkursie I miejsce zajeły Kowale Pańskie – Kolonia z 

pieczenią z koziołka reprezentować będzie Gminę Kawęczyn w etapie wojewódzkim w 

roku 2017 który odbędzie się w powiecie pilskim, II równorzędnie zajeły Sołectwo

Marianów za delikatny schap w papierówkach oraz sołectwo Marcinów za czerninę z 

przecieranymi kluskami, III egzekwo Solectwo Wojciechów za prażoki z kapustą kiszoną i 

żeberkami oraz Sołectwo Młodzianów za kluski żelazne z zasmażaną kapustą. Po raz drugi

zorganizowano konkurs na najpiękniejszą przyśpiewkę dożynkową: I miejsce zajęły

przedstawiciele sołectwa Milejów Emilia Skurka, Janina Jasińska, Jadwiga Bartczak, Mariusz

Adamus o Zdzisław Walczak którzy na scene przykjechali wozem zaprzegniętym w konia, II

zajeły Sołectwo Marcinów reprezentowane przez Józefę Agustyniak, Ewę Kwiatkowską,

Annę Jasińską, Jolantę Gebler i Pawła Sypniewskiego, na III miejscu uplasowało się

Sołectwo Tokary w składzie Julia Kolasińska, Marta Szymańska, Weronika Wojtczak, Julia

Rosiakowska, Kacper Warszewski. Konkurs przyśpiewek sędziowali Pani Renata

Piątkowska Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach oraz

Eugeniusz Grzelak - kapelmistrz Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży

Pożarnej w Tokarach Pierwszych. Na zakończenie sporych emocji dostarczył konkurs w 

przeciąganiu liny w którym  wzięło udział 13 sołectw, I miejsce zajęło sołectwo Młodzianów w 

składzie Krystian Kardasz, Łukasz Wichorski i Dariusz Wichorski, II sołectwo Marianów –

Kolonia w składzie Leszek Budka, Marcin Rosiak i Krzysztof Mintus, III Sołectwo Tokary

Pierwsze reprezentowane przez Damiana Frątczaka, Dariusza Rosiakowskiego i Krzysztofa

Wojtczaka. Konkurs sędziowali Marcin Mazurek i Karol Michalak.

Pragniemy podziękować wszystkim tym którzy pomogli w organizacji Dożynek Gminno –

Parafialnych w Kawęczynie oraz VI Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

poczynając od starostów tegorocznych dożynek Pani Weroniki Chrostek, Pana Piotra

Burdelaka. Księżom z terenu gminy: Antoniemu Janickiemu, Romanowi Kowszewiczowi,

Januszowi Tomczakowi, Piotrowi Bamberskiemu, konferansjerom: Monice Szymańskiej ,

Tomaszowi Ziółkowskiemu, Darii Michalak i Martynie Bekalarek. Ochotniczym Strażom

Pożarnym z terenu gminy Kaweczyn, Szkołom z terenu Gminy Kawęczyn wszczegoplności

Zespołowi Szkół im. Marii skłodowskiej – Curii, Alinie Bartosik, Magdalenie Tomczyk,

Monice Mące, Magdalenie Ciołek, Ewie Kowalskiej, Arlecie Jakubowskiej, Sołectwu

Wojciechów, Sołectwu Milejów, Orkiestrze Dętej działającej przy OSP Tokary, Renacie

Piątkowskiej, Eugeniuszowi Grzelakowi, Hieronimowi Krauze, Sołectwu Stanisława i KGW

Tokary, Pocztom Sztandarowym, ŚDS w Młodzianowie, Jerzemu Kubackiemu, Markowi

Raszewskiemu, Nadleśnictwu Turek, Mleczarni Turek, Zespołowi Szkół Technicznych w 

Kaczkach Średnich, Włodzimierzowi Jesiołowskiemu, delegacjom wieńcowym, Paniom z 

Kół Gospodyń Wiejskich działających na trenie naszej gminy. Pracownikom Urzędu Gminy

w Kawęczynie: Monice Jatczak, Paulinie Wożniak, Magdalenie Krakowiak, Beacie

Andrzejewskiej, Iwonie Krajewskiej, Agnieszce Sasiak, Urszuli Begiert, Kindze Jędrzejczak,

Aleksandrze Budzie, Halinie Ambroziak – Juszczak, Karolowi Michalakowi, Janowi

Podkowskiemu, Janowi Tomczykowi, Marcinowi Mazurkowi.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl