środa, 29 czerwca 2022r. Imienieny Piotra i Pawła
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator separator 11 listopada 2013 r. - OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN

11 listopada 2013 r. - OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN

 
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
 
W dniu 11 listopada 2013 roku w Kowalach Pańskich i Tokarach Pierwszych odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystości w Kowalach Pańskich rozpoczęły się o godzinie 9.00 w kościele parafialnym występami uczniów Zespołu Szkół w  Kowalach Pańskich-Kolonii. Po zakończeniu występów Proboszcz Parafii Kowale Pańskie  ks. Roman Kowszewicz odprawił  Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Po zakończonej Mszy Świętej nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem poświęconym poległym w obronie Ojczyzny przez delegacje:  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich w składzie: Grzegorz Górski, Jan Królak i Józef Ochocki; Rady Parafialnej w składzie: Kazimierz Mintus, Henryk Pietrzak i Jan Rogalski; Zespołu Szkół w  Kowalach Pańskich-Kolonii w składzie: nauczyciele - Agnieszka Gibasiewicz i Ewa Grzybek oraz uczennice - Kinga Chojnacka, Aleksandra Jaros i Dominika Urbaniak; Gminnego Klubu Sportowego Orzeł Kawęczyn w składzie: Prezes Edward Krawczyk, Wiceprezes Krzysztof Darul i Członek Stowarzyszenia Szymon Woźniak; Sołtysów z terenu Parafii w Kowalach Pańskich w składzie: Sołtys Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia Andrzej Jaworski i  Sołtys Sołectwa Dzierzbotki Jan Łuczak oraz  Samorządu Gminy Kawęczyn w składzie: Radni Gminy Kawęczyn - Bożena Kolenda, Tadeusz Krupiński i Józef Raszewski. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowali Pańskich w składzie: Czesław Bekalarski, Wacław Górski i Andrzej Papierkowski.
Uroczystości w Tokarach Pierwszych rozpoczęły się o godzinie 9.30 zbiórką na skwerze 650-lecia Tokar i złożeniem wiązanki kwiatów przed znajdującym się tam pomnikiem przez delegację Komitetu Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar w składzie: Przewodnicząca Barbara Osiewała, Wiceprzewodnicząca Beata Goślińska, Sekretarz Teresa Kęska, Członkowie - Konrad Ambroziak i Jan Nowak oraz Radnego Gminy Kawęczyn Kazimierza Michalaka.
W I rzędzie – od lewej: Barbara Osiewała, Konrad Ambroziak i Beata Goślińska.
W II rzędzie – od lewej: Kazimierz Michalak, Teresa Kęska i Jan Nowak.
 
Następnie uczestnicy uroczystości wraz z Orkiestrą Dętą i pocztami sztandarowymi przemaszerowali na plac przy kościele parafialnym,
Przemarsz na plac przy kościele parafialnym.
 
gdzie nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem poświęconym bohaterom walk za Ojczyznę przez delegacje:
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych w składzie: Dyrektor Ewa Wojtczak oraz uczniowie - Amelia Antczak, Wiktoria Stefanowska i Mateusz Walczak;
Od lewej: Amelia Antczak, Mateusz Walczak, Wiktoria Stefanowska i Ewa Wojtczak.
 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie w składzie: Dyrektor Arleta Biegańska oraz uczniowie - Jan Gośliński, Martyna Marciniak i Patrycja Szajrych;
Od lewej: Martyna Marciniak, Patrycja Szajrych, Arleta Biegańska
i składający wiązankę Jan Gośliński.
 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w składzie: Wiceprezes Wiesław Tomczak oraz Członkowie Zarządu - Krzysztof Dytwiński i Bogumił Marciniak;
Od lewej: Bogumił Marciniak, Krzysztof Dytwiński i Wiesław Tomczak.
 
Gminnego Klubu Sportowego Orzeł Kawęczyn w składzie: Wiceprezesi - Karol Michalak i Tomasz Musiałowski oraz Członek Zarządu Marek Raszewski;
Od lewej: Karol Michalak, Tomasz Musiałowski i Marek Raszewski.
 
Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie w składzie: Sołtys Sołectwa Tokary Pierwsze Konrad Ambroziak, Sołtys Sołectwa Wojciechów Leszek Durdyn i Sołtys Sołectwa Żdżary Ryszard Jaśkiewicz
Od lewej: Leszek Durdyn, Konrad Ambroziak i Ryszard Jaśkiewicz.
 
oraz Samorządu Gminy Kawęczyn w składzie: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kawęczynie Teresa Kęska i Prezes Gminnego Koła Towarzystwa Samorządowego w Kawęczynie Henryk Binkowski.
Od lewej: Teresa Kęska, Jan Nowak i Henryk Binkowski.
 
W uroczystości uczestniczyły również poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Tokarach Pierwszych, Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Milejowa, Tokar i Żdżar. Po zakończeniu tej części, uczestnicy uroczystości udali się do kościoła, gdzie przedstawiona została akademia przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie oraz nauczycieli: Joannę Pawlak, Krzysztofa Jesionek i Annę Milewską-Inglot.
Występ uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.
 
Po zakończonej akademii Proboszcz Parafii Tokary Pierwsze  ks. Antoni Janicki odprawił  Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, która zakończyła uroczystości.
Msza Święta w intencji Ojczyzny.
 
 
Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak z pocztami
sztandarowymi po zakończonej Mszy Świętej. Poczty sztandarowe – od lewej:
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Tokarach Pierwszych,
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie, OSP z Milejowa,
Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie,
OSP ze Żdżar i OSP z Tokar.

                                                                                             Opracowanie - Zenon Tomczyk
                                                                                             Autor zdjęć - Paweł Janicki 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl