Informacja dla osób niesłyszących

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

POSTANOWIENIE NR 20/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo

POSTANOWIENIE NR 20/2020

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu kolskiego, powiatu konińskiego, powiatu tureckiego, w mieście na prawach powiatu Koninie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 218 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

 

Michał Jankowski

 

 

Załącznik nr 135

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie, Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Krystyna Teresa Brzychcy, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Dziewiątka

2.

Marta Drzewiecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Kawęczyn

3.

Artur Jan Lodziński, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Turek

4.

Małgorzata Monika Mazurek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kawęczyn

5.

Paulina Katarzyna Tyczyno, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Dobra

 

 

 

Załącznik nr 136

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Tokary Pierwsze 43a, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Justyna Barbara Goślińska-Kończak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

2.

Natalia Maria Jasiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Głuchów

3.

Daria Małgorzata Krystek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Małgów Kolonia

4.

Izabela Mirek-Iglikowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Dziewiątka

5.

Mateusz Adam Osiewała, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Tokary Pierwsze

 

 

 

Załącznik nr 137

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, Skarżyn 26a, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Edyta Sylwia Jaśkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kowale Pańskie - Kolonia

2.

Klaudia Jaśkiewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wojciechów

3.

Justyna Anna Osicka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Będziechów

4.

Ilona Piestrzyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Skarżyn

5.

Renata Rykowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Nowy Świat

6.

Karina Stefaniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Turek

 

 

 

Załącznik nr 138

gm. Kawęczyn

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich, Kowale Pańskie-Kolonia 34, 62-704 Kawęczyn:

 

1.

Katarzyna Jaśkiewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kowale Pańskie

2.

Kamila Łukasik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Radyczyny

3.

Barbara Wojtczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Marcinów

4.

Marta Wojtczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Marcinów

5.

Jolanta Mariola Woźniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Kowale Pańskie

6.

Nikola Agnieszka Zając, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ADAMCZYKA, zam. Janiszew

 

 

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Kawęczyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 6,

- Nr 2, w liczbie 6,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 7,

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

                                                                                                                                  Komisarz Wyborczy w Koninie I

                                                                                                                                                  Michał Jankowski

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 kwietnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kawęczyn poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy w Kawęcyznie zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 7:30 do 15:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Zgłoszenia należy przesyłać na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl, a wszelkie informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielanie są pod numerem telefonu 63 288 59 34 lub 63 288 59 10.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.02.2020 r. w sprawie wyznaczenia następujących miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komietów

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY  KAWĘCZYN

z dnia 18.02.2020 r.

 

 Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zmianami) wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1.  Urzędowe obwieszczenia wyborcze  - tablice ogłoszeń sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, tj. w miejscowościach: Będziechów, Chocim, Ciemień, Dziewiątka, Dzierzbotki, Głuchów, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Leśnictwo, Marcinów, Marcjanów, Marianów, Marianów-Kolonia, Milejów, Młodzianów, Nowy Świat, Siedliska, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Wojciechów i Żdzary.

2.  Plakaty komitetów wyborczych – słupy ogłoszeniowe w miejscowościach: Kawęczyn, Marcjanów i Tokary Pierwsze.

                                                                                               Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                                      /-/ Jan Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej