Informacja dla osób niesłyszących

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie z pomocy publicznej

Bilans budżetu plik pdf

Bilans Jednostki Budżetowej

Informacja Dodatkowa Urząd gminy Kawęczyn 

Rachunek zyskow i strat 2019

ZZFJB Zestawienie zmian 2019 w Urzad Gminy w Kaweczynie